ALPHİNDİ GİMDES HELAL SERTİFİKASI İLE İHRACATA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

GİMDES Helal Sertifikasını almış birçok firmamız Helal ürün ihracatını sürdürdüğü gibi ALPHİNDİ de GİMDES’den aldığı GİMDES Helal Sertifikası ile 5 aydır ihracat çalışmalarını sürdürüyor.

Aldığımız bilgilere göre Kuveyt, Libya ve Tunus’a 5 ay içerisinde 388 ton Hindi eti ihraç etmiş bulunmakta.

Ülkelere göre ise; Kuveyt’e 47 ton, Libya’ya 15 ton, Tunus’a 326 ton ihracat gerçekleştirildi.

Firma yetkilileri tarafından ihracat çalışmalarının devam edeceği bildirilmiştir.

GİMDES Helal Sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi, kabul görmesi onun sahipolduğu standart ve uygulamadaki dikkat ve titizliktir.

GİMDES Kesim standardı:

6.3 KANATLILARIN HELAL KESİMİ

Hangi şekilde olursa olsun mekanik bıçakla kanatlı kesimine izin verilmez:

6.3.1 Kanatlılarda tesisin üretim hacmine uygun olacak şekilde bir veya birden fazla kasap vasıtası ile elle kesim yapılmalıdır. Kasaplar Müslüman olmalıdır. Kasap/veya Kasaplar hareketli hatla gelen kanatlıları “Bismillahi Allahu Ekber” duasını ezberinden söyleyerek sırayla bıçakla ve elle kesmelidir.

6.3.2 Bıçak olarak tek ağızlı tip kullanılmalıdır ve daima bilenmiş durumda muhafaza edilmelidir.

6.3.3 Kesim işlemi esnasında, kanatlının gırtlak, yemek borusu ve boyun bölgesindeki ana kan damarları kesilir. Boyun birden kopartılmamalıdır

6.3.4 Kasap, herbir kanatlının tam olarak boğazlandığını kontrol etmelidir. Kanatlılar yolunmaya gitmeden önce kesimin sonucu olarak ölmüş olmalıdır.

6.7.5 Tüy yolma işleminde azami 54 C derecede temiz bir sudan geçirilmesine izin verilir

News Reporter