NE YİYORSANIZ OSUNUZ!

NE YİYORSANIZ OSUNUZ!

 

Ne yediğimiz neden önemli?

Şüphesiz ki Allah hem hastalık, hem de onu tedavi eden ilacı indirmiştir; her hastalık için bir devâ yaratmıştır. O halde kendinizi tedavi edin, haram ile tedavi olmayın!”(Ebu Davud)

“Şüphesiz ki Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde kılmamıştır.” (Şifayı o gibi maddelere yerleştirmemiştir.)(Buhari – İbn Mes’ud (r.a) )

Bu bilgilerin ışığında yediği içtiği besinlerin, insanoğlunun hem maddi hem ruhi manevi hayatı ile birebir ilişkili olduğu genel kabul gördüğü için “Ne yiyorsanız osunuz” deyimi yerine oturmaktadır.

“Ne yiyorsanız osunuz” perspektifi içerisinde belki de insanlığın gelmiş geçmiş felaketlerinin içinde en büyüğü olabileceğini düşündüğümüz Genetik Yapıları Değiştirilmiş Gıdalar konusuna da bir saplama yapmak istiyorum.

2011 son haftasında Biyogüvenlik Kurulu tarafından GDO’lu 13 mısır çeşidinin ithalatına izin verilmesinin ardından GDO problemi halen devam ediyor.Herşey dış ticaretimizle ilgili. Bilgimize göre, Türkiye ABD tarım görüşmeleri sırasında, Amerika’dan incir ve nar hususundaki gümrük işlemlerinin düzenlenmesi talep edildi. ABD’nin cevabı “O zaman GDO’larla ilgili yasaları yumuşatın” şeklinde oldu. Maalesef ticaretimizin hatırı için yasalar çabucak yumuşadı.

Yetkili Kurumlarımıza göre GDO’lu ürünler hayvan yemi olarak kullanıldığında bu o hayvanların etini, sütünü, yumurtasını yiyenlere zarar vermeyecek. Halbuki İtalya’daki Catania Üniversitesi’nin çalışmasında çeşitli hayvansal ürünlerde GDO’lu yem kaynaklı GDO parçacıklarına rastlandığı rapor edilmiş idi.

Daha önceki bir yazımızda da endişelerimizi şu bilimsel iddilarla bildimiştik:

“İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK POTANSİYEL RİSKLER VAR MIDIR ?

GDO’lu gıdaların güvenirliliği üzerinde yoğun araştırmalar sürdürülmektedir.

GİMDES bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek GDO’lu her türlü gıda ürünlerine GİMDES Helal ve Tayyip sertifikasını vermemektedir. Bu hassasiyete dayalı sertifika alabilen firma ve ürünlerini de basılı ve elektronik ortamlarda yayınlıyor. En azından buradan bilgilenip hangi markayı tüketeceğimize karar verebiliriz.

Son söz, bizi Kur’an uyarıyor;

“O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.(Sure 2,Ayet 205)”

EVET!.”NE YİYORSANIZ OSUNUZ”

News Reporter