ALLAH(CC) NEDEN DOMUZU YASAKLADI?

ALLAH(CC) NEDEN DOMUZU YASAKLADI?

Bütün hayvanlarla beraber domuzu da Allah(cc) yaratmıştır. Ancak aynı Allah(cc) domuzu hem haram kılmış hem necis. Biz inananlar neden haram kılmış; niçin necis saymış bunu, Allah(cc)’a olan imanımız sebebi ile, sorgulama zorunda değiliz. Ancak merak saiki ile araştırabilir ve bazı cevaplar bulabiliriz. Bu araştırmaya yasak konmamıştır.

İlahî yasaklar için bir müminin, her zaman bilimsel bir gerekçe bulması gerekmemektedir. Mamafih, bir mümin, böyle bir bilimsel gerekçeyi görmüş ve bulmuşsa, imanlarını artırmaya vesile olacağını düşündüğü diğer müminlerle bu bilgiyi paylaşmalıdır. Böyle yapılırsa, zayıf imanlılar üzerinde, Kuran’ın güvenirliliği daha da güçlendirilmiş olacaktır.

Biz inanıyoruz ki, tüm Kuranî ifadeler doğrudur ve eğer bilim henüz onları tasdik etmemişse, bugün, verilerini dikkatle gözden geçirmek için daha derin tecrübeyi tekrarlama ihtiyacında olmalıdır. Gelecekte bu ihtiyacını giderdiği zaman tasdik edeceğine inanıyoruz.

Domuz etinin ve yağının hormonal ve davranışsal etkileri

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; Domuz eti ve yağı, sadece Müslümanlara yasak değildir, fakat “domuz leşle beslenerek ve pislik yiyerek şekillendiği” sebebiyle Musevilere ve Hıristiyanlara da yasak edilmiştir. Eski Ahit’ Leviticus Chapter 7-8 de ” o(domuz) size temiz değildir. Onun etini yemiyeceksiniz.” şeklinde bahsedilmekte, İncil’de de Hz. İsa(as)’ın hayatında domuz yediğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

Domuzun Hayatı

Domuz yetiştiren çiftçilere göre, otlak ihtiyacı olmadığı gibi gübrenin ve diğer ölmüş etlerin artıklarının da bulunduğu maddelerin üzerinde yaşayabildiği için, domuz besiciliği daha ucuzdur. Hatta kendi dışkısını da yiyebilmektedir. Cinsel davranışları da sığır, koyun ve keçi benzeri diğer hayvanlardan farklıdır. Herhangi bir zaman ve herhangi bir yerde cinsel ilişki ile meşgul olmasında domuz çok az çekinir. Dişi domuz, cinsel ilişkilerde çok agresiftir. Cinsel ilişkiye hazır olduğu zaman, ilişkiye girene kadar başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Domuzlar da köpekler gibi cinsel ilişkiden sonra birbirlerinin cinsel organlarını yalarlar. Halbu ki, sığır, koyun ve keçi gibi diğer memelilerde böyle bir davranış görülmez.

Domuz yağı, diğer hayvan yağlarından niçin farklıdır?

Bir enerji kaynağı olan yağlar lipidlerdir. Bunlar bitki kökenli veya hayvan kökenli olabilirler.Trigliseridler 1 molekül gliserol ve 3 molekül yağ asidinden oluşan doğal bir yağdır. Yağ asitleri doymuş veya doymamış olabilirler. Daha fazla doymamış yağlar yüksek erime noktasına sahiptirler. Yağın iyot değeri doymamışlığın derecesini verir. Domuzyağı’nın iyod değeri 65, sığıryağı’nın 45 ve koyunyağı’nın 32 dir. Yeme işleminden sonra, yağın emulsifikasyonu mideye ait lipasla birlikte mide içinde meydana gelir. Pankreatik lipas tarafından trigliseridin gliserol ve yağ asitlerine hidrolizi oluşur. Yağ asitleri ve gliserol, kas, kalp, böbrek ve karaciğer gibi çeşitli dokular tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır.

Otobur hayvanlar, trigliserid molekülünün 2. Pozisyonunda doymamış yağ asitlerine sahipken, etobur hayvanlar trigliserid molekülünün 2. Pozisyonunda doymuş yağ asitlerine sahiptirler.trigliserid molekülünün Eğer 2. Pozisyonunda doymuş yağ asidi var ise pankreatik lipaz trigliserid molekülünde hidrolize uğramaz.  Köpek, fare, kedi ve domuz gibi etobur hayvanlar trigliserid molekülünün 2. Pozisyonunda doymuş yağ asitlerine sahiptirler ve bu sebeple trigliserid molekülünü hidrolize edilemez.

Eğer bir kimse otobur hayvanın yağını yerse, yağ hidroliz olabilir, barsakta emilebilir ve daha sonra yeniden sentezlenerek insan yağı olarak depolanabilir olduğu halde, etobur hayvanların ve domuzun yağı hidrolize yapılamaz ve bu sebepten dolayı insan vücudundaki adipoz dokularda etobur hayvanların yağı ve domuzyağı olarak depolanır.

Domuz yağının depolanmasının insan hormon ve davranışları ile ilişkisi nedir?

Dolaşımı sağlayan hormonlar bağlı ve serbest formlardadır. Serbest formdaki hormonlar, aktif olmadan once yağ dokusundaki alıcıya bağlanmaya zorlanır. Obosite, reseptörler’in sayısını azaltırlar, bu sebeple hormonlar faydalı olamazlar. Bu sebeple, hormonel insulin ise, şeker hastalığına yol açar, hormon testosteron ise, dölleme azlığına yol açar. Yağ miktarı hormonun salgılanmasını da kontrol eder.

Domuz yağı depo edilmiş insanlarda hormonların bağlarında düzensizliğin olduğu kabul edilebilir. Bu sebeple, onlar kan dolaşımları içinde daha yüksek seviyede aktif hormona sahiptirler. Mümkündür ki, domuz yiyen toplumların cinsel hayatlarındaki sapkınlık ve anormal cinsel ilişki pratikleri ne yedikleri ile bağlantılıdır. Bunlardan sonra, beslenme uzmanları tarafından “ Siz ne yiyorsanız osunuz.” söylemleri doğrulanmaktadır.

Buraya kadar, domuzun hormonlar ve davranışlarımız üzerindeki etkileri anlatılmaya çalışıldı. Domuzun kolesterol, sodium ve kalp hastalıkları ile ilişkisinin de normal olmadığını söylemeliyiz.

News Reporter