Gayri Müslümlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantısı” Sonuç Bildirgesi

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

13 & 14 Haziran 2015 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleşen “Gayri Müslümlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantısı” Sonuç Bildirgesi

 • Helal, Kur’an ve Peygamberin öğretilerine dayanan ilahi bir zorunluluktur
 • Bir Müslümanın kendine özgü kimliği ve niteliği, peygamberin sünnetinde ana hatlarıyla belirlenen helal kaidelerine bağlıdır.
 • Helal’in yorumlanması, standardizasyonu, düzenlenmesi, yönetimi ve uygulanması bir ibadet olarak kabul edilmektedir.
 • Bütün ibadetler iman ve itikada dayanmaktadır
 • İfade, vicdan ve din özgürlüğü insan hakları ilkelerinin sunduğu moral normlardır.
 • Bazı ülkelerin ve Birliklerin Standardizasyon Otoriteleri Helal gıdalar için standartlar geliştirmeye başlamış bulunmaktadır.
 • Belirtilen standardın geliştirilmesi için Helal akreditasyon makamları tarafından tanınmış Helal sertifika kurumlarının endişelerini dahi tamamen göz ardı ederek teknik komiteler kurmuşlardır.

Bundan dolayı:

Bizler, Helal Sertifikalama Kurumları ve İslami Sivil toplum kurumlarının temsilcileri olarak,

İlan ediyoruz ki:

 • Bir inanç gurubunun dini meseleleri yalnızca o inanç gurubunun müntesipleri tarafından yürütülür.
 • Helal Standartların oluşturulmasında, teknik heyetlerin yanında Kur’an, Sünnet, Icma ve Kıyas’a dayalı, İslami kurallarda derin bilgiye sahip, nitelikli Müslüman ilahiyatçılar gereklidir.
 • Helal ve Haram bir Müslümanın tüm hayatı boyunca hüküm süren İslami emirlerdir ve mutlak dini kaidelere bağlı olarak düzenlenmiştir
 • Helal’in uygulanması ve doğrulanması ibadet kavramından soyutlanamaz ve bu nedenle sadece teknik uygunluk konusuna indirgenemez.
 • Gayri Müslimler tarafından Helal sertifikalama yapılması İslami kurallara göre geçersiz sayılmaktadır.
 • Gayri Müslim ülkelerin kuruluşları vasıtasıyla Müslüman toplumun dini konularına müdahale, onların dini özgürlük ve tüketici haklarını ihlaldir.
 • Müslüman hükümetlerin herhangi bir sebeple gayri Müslim kurumları Helal dairesinin içine çekme gayretleri kabul edilemez.
 • Gayri Müslimlerin, Helal sertifikalama düzenlemesini amaçlayan her türlü eylemin veya sertifikalamanın geçerliliği ve meşruluğu kabul edilmeyecektir.
 • Helal, katıksız İslami bir terimdir. Gayri Müslimlerin arkasında nasıl namaz kılmayı kabul etmeyeceğimiz gibi, Helal ile ilgili denetim, teftiş, şehadet, akreditasyon ve sertifikalaması ve gayri Müslümler tarafından yayınlanmış benzeri dokümanlarının da reddedileceğini hatırlatırız.
 • Helal Sertifikalama kurumları, İslami sivil toplum kuruluşları ve Müslüman tüketici organizasyonlarının temsilcilerinden bir komite oluşturacağı Bu komite gayri Müslimlerin İslami konulara müdahalesine ve Müslüman paydaşları arasındaki ayrılıkları gidererek tek ses olma amacıyla, konferansa katılamayan İslami organizasyonlarla ve Helal Sertifikalama kurumlarıyla iletişime geçecektir.
 • Biz, kendi dini kurallarımıza tecavüz niteliği taşıyan uygulamalara karşı uyarıcıprogramlar başlatarak Müslüman cemiyetleri bilinçlendireceğiz.
 • Tüm Müslüman Helal organizasyonlarının desteğiyle, dini özgürlüklerimizi ve haklarımızı gözetme ve müdafaa etmek için bütün yasal yolları kullanacağız.

Bu haliyle 14 Haziran 2015 tarihinde İstanbulda yapılan etkinliğe katılan Müslüman organizasyonları tarafından hazırlandı ve tasdik edildi:

ADELAIDE MOSQUE ISLAMIC SOCIETY SOUTH AUSTRALIA AUSTRALIA
ASIDCOM FRANCE
ASSOCIATION HALAL VERIF FRANCE
A Votre Service, AVS FRANCE
AZKA HALAL KUWAIT
BE HALAL UK
DEPARTMENT OF HALAL CERTIFICATION  IRELAND IRELAND
EUROPEAN SUPREME HALAL COUNCIL LUXEMBURG
EUROPEAN CENTRE OF HALAL CERTIFICATION-GR GREECE
FRENCH UNION OF MUSLIM CONSUMERS FRANCE
GIMDES,
ASSOCIATION FOR THE INSPECTION AND CERTIFICATION OF FOOD AND SUPPLIES
TURKEY
HALAL ASSURE IP UK
HALAL CERTIFICATION AUTHORITY AUSTRALIA
HALAL CERTIFICATION CENTER RUSSIA
HALAL CERTIFICATION INSTITUTE MACEDONIA
HALAL COMITEE  –  PORTUGAL PORTUGAL
HALAL DEVELOPMENT FOUNDATION JAPAN JAPAN
HALAL FOOD & QUALITY OF ISLAMIC CENTER OF LA VALL SPAIN
HALAL INSTITUTE OF PORTUGAL PORTUGAL
HALAL ITALIA ITALY
HALAL POLICE FOUNDATION NETHERLAND
HALAL STANDARDIZATION COMMITTEE OF CENTRALIZED RELIGIOUS ORGANISATION TATARSTAN
HAYRAT ASSOCIATION TURKEY
HET- INSTITUTE OF HALAL QUALITY CONTROL DENMARK
INSTITUTE FOR STANDARDS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA & HERZEGOVINA
INTERNATIONAL CENTER FOR HALAL STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF RUSSIA MUFTIES COUNCIL RUSSIA
INTERNATIONAL UNION OF MUSLIM SCHOLARS (IUMS) LIBYA
ISLAMIC COUNCIL OF SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA
ISLAMIC DA’WAH COUNCIL OF THE PHILIPPINES PHILIPPINE
ISLAMIC SOCIETY OF WASHINGTON AREA USA
ISLAMIC COUNCIL OF NORWAY, HALAL CERTIFICATION COMMITTEE NORWAY
ISLAMIC INFORMATION, DOCUMENTATION AND CERTIFICATION AUSTRIA
ISMAIL AGA FIQH COMMITTEE, TURKEY TURKEY
KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH KUWAIT
MEMURSEN TURKEY
MUSIAD TURKEY
MUSLIM ASSOCIATION IN DENMARK DENMARK
MUSLIM WORLD LEAGUE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
NIPPON ASIA HALAL ASSOCIATION JAPAN
HALAL FOOD INTERNATIONAL & CHILEHALAL CHILE
RABIA PLATFORM TURKEY
SOUTH AFRICAN NATIONAL HALAL AUTHORITY, SANHA SOUTH AFRICA
SUPREME ISLAMIC COUNCIL OF HALAL MEAT IN AUSTRALIA INC, SICHMA AUSTRALIA
THE HALAL CATERING ARGENTINA ARGENTINA
WORLD HALAL COUNCIL TURKEY
WORLD MUSLIM CONSUMERS ORGANIZATION MALAYSIA
News Reporter