GIMDES Başkanı Dr. Hüseyin Bey’in Kore Konferansı Konuşması

TEK SES TEK YÜREK KONUŞMA
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’adır. Salat ve selam peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), ailesi ve ashabının üzerine olsun.
İslam, insanın farklı gibi görünen ama bütünleyici parçaları olan duygu, ruh ve bedeni içine alan bütünsel bir yaşam biçimidir. Allah (C.C.) bizleri kendisine ibadet etme amacıyla yarattı (Kur’an 51:56). Ancak bu amacı bizlere sunarken bizleri dünyada rehbersiz bırakmamış, kitaplar ve paygamberler göndererek kendi rızasına uygun yaşamı göstermiş, hem dünyada hemde ahirette mutluluğa ermenin yolunu açıklamıştır.
Bir Müslüman kendi yaşamını Allah’ın kurallarına uyarak ibadetle geçirmektedir. Bunu başarmanın yolu Helal yaşam sisteminde başarıya bağlıdır.
Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır.(Sure 2,Ayet 168)
Helal ne demek? Bütün mevcudatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın (c.c) izin verdiği, meşru kıldığı her şey.
Haram ne demek? Allah’ın (c.c) izin vermediği, yasakladığı ve meşru kılmadığı her şey.
Helalde iyilik, güzellik, temizlik, bereket ve sağlık vardır. Haramda ise çirkinlik, pislik, habislik, kıtlık ve hastalık vardır.
HELAL, bir Müslümanın Hayat standardının olmazsa olmazını teşkil eder. Doğumundan ölümüne kadar HELAL dairesi içerisinde yaşamak onun en önemli hedefidir. Bu hedefinin en önemli halkası ise HELAL Lokma’dır. Bu sebeple, Helal yaşam, Helal yemek, Helal içmek, kısaca Helal Lokma Müslümanın olmazsa olmazı, onun imani bir meselesidir.
O boğazından geçecek her lokmanın hesabını Allah (c.c)’a vermek zorundadır. Bu sebeple, bir Müslümanın yediği, içtiği her lokmanın mutlaka HELAL olması şarttır. Maddi ve manevi hayatının sağlıklı ve feyizli devam edebilmesinin en önemli güvencesi HELAL Lokmadır.
İlk insan ve ilk peygamberimiz olan Hz. Âdem (a.s.)’ın ve eşi Havva anamızın, Allah tarafından kendilerine yasaklanmış ağacın meyvesini, şeytanın aldatması sonucu yemeleri, onların imtihanı kaybetmelerine ve cennetten çıkartılmalarına neden olduğu gerçeğini düşündüğümüz zaman, Helal Lokmanın bütün insanlar için de ne kadar önemli olduğu anlaşılır.
Bugün küresel bir dünya yapısında üretimler de tüketimler de çok uluslu bir yapıya dönüşmüştür. Müslümanın helal ürün talebi bu sebeple birçok güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu güçlüğü yenme hususunda güvenilir Müslüman helal sertifikalama kurumları oluşmuş. Böylece bütün dünyada Helal sertifikalı ürün ticareti oluştu. 2 milyar bir nüfusa sahip olan Müslüman dünyasının Helal ve Tayyib ürün talebinin 2.5 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunun %15’i gerçekleşebilmiş olduğu düşünülürse, büyük bir açığın olduğu kabul edilmelidir.

Halal pazarı sadece Müslüman tarafından değil, gayri Müslümler tarafından da büyük bir kabul görmüştür. Helal kavramı sosyal sorumluluk, ekonomik ve sosyal adalet, hayvan hakları ve ahlaki değerler gibi son derece önemli değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle yüksek kalite, güven ve ahlaki değerler ile uygun Helal ürünlerin gayri Müslim tüketiciler arasında popülaritesi ve ihtiyacı da artmıştır.
Helal endüstrisi henüz tam olarak keşfedilmemiş, geleceğin yüksek potansiyele sahip pazarıdır. Bu endüstri sayısı günden güne artan dünya Müslüman cemiyetleri tarafından desteklenmektedir. Ancak, Helal endüstrisinde hem yerel hem de uluslararası sorunlar bulunmaktadır. Özellikle Helal logosunun suiistimal edilmesi, helal sertifikalı olmayan ürünlerde Helal logosunun kullanılması başlıca sorunlardandır.
Bu kapsamda, GIMDES olarak Helal Dünya Marketleri projelerini Türkiye’de başlattık. Eğer bir Müslüman tüketici bu marketlere giderse, tüm Helal sertifikalı ürünleri tek bir yerde bulma imkânına sahip olacaktır. Helal Dunya Marketleri GIMDES tarafından kontrol edilmektedir. Bu sayede Helal sertifikalı olmayan ürünlerin satışı gerçekleşemeyecektir. Tüm dünyada bu proje kapsamında marketlerin şubelerini açmak isteyen girişimcileri desteklemeliyiz. İnanıyorum ki bu Müslüman yatırımcının potansiyelden nasıl öğrenebileceğinin iyi bir örneği olabilir.
Gelecek nesillerimizin İslami yaşantıdan uzak olmaması ve İslam’ın emir ve yasaklarını, tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil, vb. hizmet ve ürünlerde de İslami bilince sahip nesiller yetiştirmek üzere Daru’l Halal Medresi eğitim projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Sizleri bu projemize destek vermeye davet ediyoruz.
Darul Halal Medrese projesi ismiyle yeni bir projeye başlamış bulunuyoruz. Bu proje kapsamında kurulacak üniversitede yetişecek bireyler temel İslami ilimlerin yanında ne yiyip ne içmeleri gerektiğinin yanında ürünlerde kritik kontrol noktaları ve hakkında bilgi sahibi olacaktır. Tüm dünyadan kayıt yaptırabilecek öğrenciler Helal sertifikalama sistemi ve İslami ilimler ile ilgili bilgileri aynı anda öğrenme imkânına sahip olacaktır.
Tüm dünyada Helal ve Tayyib ürünlerin farkındalığının arttırılması için Müslüm ve Gayri Müslüm ülkelerde konferanslar ve fuarlar organize edilmektedir. Bu organizasyonları yapılması şüphesiz çok önemlidir. GIMDES olarak bizler Türkiye’de benzer faaliyetleri her yıl organize etmekteyiz. Bu sene inşallah 6. HelalExpo 2015 Helal ve Tayyib Ürünler Fuarını 22-25 Ekim 2015 tarihinde Istanbul Kongre Merkezinde Organize ediyoruz.
Bu tarihlerde İstanbul kongre vadisinde eş zamanlı olarak World Halal Council Genel Kurul toplantısı, Uluslararası Helal Gıda Zirvesi, Uluslararası HelalExpo Helal ve Tayyib ürünler Fuarı, Uluslararası Helal ve Tayyib konularında Fıkıh çalıştayı, Uluslararası Helal İlaç ve tıp çalıştayları, KOBİ Zirvesi, Helalen tayyiben Yemek Yarışmaları düzenlenecektir.
Organizatörlere Helal fuarı ve konferansını organize ettikleri için çok teşekkür ederiz. Rabbimden bu gibi fuarların sayısının artmasını, bütün İslam ümmetine hayırlar, mutluluklar, bereketler vermesini ve küresel bir barışa kavuşturmasını niyaz ediyorum.
Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
GİMDES Başkanı
WHC Patron

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir