HELAL İLAÇ, KOZMETİK, TURİZM VE FIKIH ÇALIŞTAYLARININ SONUÇ BİLDİRGESİ

HELAL VE TAYYİB EXPO’DA; HELAL İLAÇ, HELAL KOZMETİK, HELAL TURİZM VE FIKIH ÇALIŞTAYLARININ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI…

Tıp, Eczacılık ve Kozmetikler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı :

1

Müslüman bilim adamları ve üreticiler Helal ve Tayyib şartlara uygun aşıların üretimi için çalışmalar yapmalıdırlar. Aşılar, jelatin, idrar ve dışkı, domuz bileşenleri, cenin parçaları, alkol, hayvan parçaları (domuz, köpek, eşek vs) gibi pekçok haram/yasak katkı maddelerini içerebilir. Ayrıca civa ve aluminyum gibi pekçok zararlı zehirli kimyasallar aşıların üretiminde kullanılır. Bazı aşıların, otoimmün hastalıkları, astım, ani bebek ölümü sendromu, otizm ve kanser gibi pekçok hastalıkla ilişkili olduğu bilinmektedir.

Helal ve tayyib ilaç standardı projesi, gıda, tıp ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan pekçok ürünün helal ve tayyib olma şartlarının belirlenerek listelenmesi çok önemlidir. Helal ve tayyib şartları taşımayan ilaç üretiminden dolayı Müslümanlar büyük bir tehdit ile karşı karşıyadır. Müslüman bilim adamları ve ilaç üreticileri helal ve tayyib ilaç sektörüne yatırım yapmaya öncelik vermelidirler. Çünkü İslam ümmeti için tehlikeli ve üzücü olan bu durumun başka çözümü bulunmamaktadır.

İslam Fıkhı ve Bilim Bakış Açısı ile İstihale” Çalıştayı:

2

İstihale, maddenin fiziksel ve kimyasal olarak tamamen doğal bir dönüşümüdür. Istihale kavramı Islam uleması tarafından kabul edilen bir görüştür ancak zaruret durumundaki kişiler tarafından uygulanabilir. Mutad ve sürdürülebilir bir üretimde kabul edilemez. Bundan dolayı, jelatin, kan plazması, peynir mayası, sabunda kullanılan yağın ham madde kaynağı olarak haram kaynaklardan gelmesi durumunda istihale olduğu kabul edilemeyeceğinden Helal sertifikalama çalışması yapılamaz.

Helal Turizm Uygulamaları Çalıştayı:

3

İslamiyet insanın tüm hayatını kapsayan bir dindir. İslamı salt günde beş vakit namaza indirgeyemeyiz. Helal ürün dediğimizde bunu sadece gıdaya indirgeyemeyiz. Helal tüm hayatı kapsar. Bir insan seyahate çıktığında dini vecibelerinden arınmamaktadır.

Bugün turizm sektöründe karşılaştığımız ana sorun İslami düşünce olmamasıdır. Bu iki yönlüdür. Hem seyahate çıkan hem de hizmet veren (otel, lokanta, tur operatörü vb) İslami düşünerek sunulan hizmetler İslami kurallara göre düzenlenmelidir.

Güncel Veriler Işığında Kesim ve Sersemletme Çalıştay:

4

Mekanik kesim İslam’da kabul edilir bir metod olarak kabul edilmemektedir. Tesmiye kesim yapan kişi tarafından bizzat söylenmelidir.(Kayıttan olmamalıdır). Kesimden önce hayvanların sersemletilmesi, ölümlere neden olabilmektedir. Ölüm oranı frekans, elektrik akımı ve süre gibi pekçok faktörlere bağlıdır. 50 Hz frekansda 60 mA-148 mA akımda ölüm oranı %22-%99 arasında değişmektedir.Bu nedenle sersemletme eti şüpheli hale getirmektedir. Sersemletme metodları, hayvan canlı olmasına rağmen iç & dış hasarları meydana getirebilir ve bu durum hayvanların ölümlerine neden olmaktadır. Sersemletmesiz helal kesimde, hayvan saniyeler içinde şuurunu kaybedecek hale gelmektedir. Bu kesim metodu hayvan refahı ve et güvenliği & hijyeni için çok önemlidir.

Geleneksel İlaçlar ile Yeni Teknoloji İlaçların Karşılaştırılması Çalıştayı:

5

Genetik modifiyeli ürünler insan sağlığına bilinen ve bilinmeyen pekçok yan etkilere neden olabilmektedir. Genetik Modifiyeli ürünler Helal ve Tayyib kavramı ile ilişkilendirilemez.

Tıbbı Nebevi günümüzde giderek daha iyi anlaşılan, her zaman ve mekanda uygulanabilecek bir sistemdir.

IMG_6052

News Reporter