HELAL VE TAYYİB SERTİFİKALAMA VE DENETİM PROSEDÜRLERİ EĞİTİM PROGRAMI

24.Eğitim Programımız, 11-15 Ekim 2017’de İstanbul’da Daru’l Halal Medresesi Eğitim Merkez’inde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

2 milyar Müslümanın beraberinde 6 milyar Hıristiyan, Hindu, Budist ve Musevinın yaşadığı ve global şartlara gelmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyamız, kapitalist, emperyalist, materyalist ve Allah inancını yitirmiş bir yaşam tarzını seçmiş bir gücün topyekün işgal ve istilası altındadır. Museviler, Hindular ve Vejeteryanlar bu sistemin içerisinde inanç varlıklarını koruma altına almak için sertifikalama sistemlerini devreye sokmuşlardır. Bu gelişmede Müslümanlar da, geç de olsa, yerlerini aldılar. Yaklaşık 30-40 yıldır yer yer dünyanın çeşitli ülkelerinde Helal Sertifikalama hizmetini yürürlüğe sokmuşlardır.

Dünya Piyasasında Helal ve Tayyib Sertifikalı ürünlerin talebinin giderek artması sonucu üretim sistemlerinde Helal Güvence Sisteminin devam etmesinin gerekliliği sonucunda, alanında tecrübe kazanmış, uzmanlaşmış Helal ve Tayyib sürecin eğitimini almış denetim hizmetini yürütecek eleman ihtiyacını da hızla arttırmıştır. Bir çok ülke bu ihtiyacı karşılamak için ülkelerinde Eğitim Programları uyguluyorlar.

GİMDES olarak ülkemizde, Helal ve Tayyib Sertifikalandırma hizmetine başladığımız 2009 yılından itibaren önemle üzerinde durduğumuz Helal ve Tayyib Sertifikalandırmada olmazsa olmaz olarak gördüğümüz, Helal ve Tayyib Sertifikalı Üretim uzmanı ve Denetim elemanı ihtiyacının ülkemizde de ortaya çıkacağı, bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durduk. Bu anlayışla, bu güne kadar 23 defa herbiri 5 gün süreli bir eğitim programını gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz son denetçi eğitimi 13-17 ARALIK 2016 tarihlerinde GİMDES Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılının ilk Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi’nin 11-15 EKİM tarihleri arasında Daru’l Halal Medresesi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

5 gün sürecek bu eğitim programında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve ihtiyaç maddelerinde helallik riskleri ve sertifikalandırma süreci, fıkhi meseleler, Helal Güvence Sistemi ve helal denetçi vasıfları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda yazılı ve gerekli görülürse sözlü imtihan ile katılımcılara başarılı olmaları durumunda Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi Başarı Belgesi verilecektir.

Yeni Dünya Düzeni Helal Üretim, Helal Denetim ve Helal Denetçi Zorunluluğu 

GİMDES Helal ve Tayyib Sertifikasına sahip 10 bine yaklaşan ürün çeşidinin yer aldığı bugünkü üretim piyasasında her zamankinden daha fazla bilinçli, eğitimli ve İslam’ı yaşayan eleman ihtiyacı bulunmaktadır. GİMDES Helal ve Tayyib Sertifikalı Denetçi Eğitimleri ile dünyadaki diğer Helal Sertifikalandırma kurumlarına da öncülük etmektedir. Bu son programa ülkemizden başka Azerbeycan’dan, Kazakistan’dan, Türkistan’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan kardeşlerimiz katılım göstermişlerdir.

Eğitimde görev yapacak eğitimciler: 

Dr.H.K.BÜYÜKÖZER GİMDES Başkanı
Dr.Halim AYDIN Kimyager.GİMDES Başkan Yard.veTek.Bil.Kur.üyesi
Dr. Majed ALHARİRİ GİMDES AR-GE Koordinatörü. Teknik Bilim Kurulu Üyesi
Dr.Hamit AKÇAY Biyolog. Yönetim Kurulu ve Teknik Bilim Kurulu Üyesi
Fatih KALENDER (Fıkıh Uzmanı)GİMDES Fıkıh Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi
Sadettin EKİNCİ (Fıkıh Uzmanı)GİMDES Fıkıh Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi
Mustafa MERAL(Fıkıh Uzmanı)GİMDES Fıkıh Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi
Ali KAYGISIZ Gıda.Müh. GİMDES Teknik Bilim Kurulu üyesi ve Sertifikalandırma Koordinatörü
Hayreddin İŞBİLİR Gıda Müh.Helal Sertifikalı Baş Denetçi ve Teknik Bilim Kurulu Üyesi
Abdulhamid AKSEL Kimyager Helal Sertifikalı Baş Denetçi ve Teknik Bilim Kurulu Üyesi
Müracaat şartları ve eğitim programı aşağıda bildirilmiştir: 

1-Eğitime katılacaklar için müracaat 09.Ekim.2017 akşamına kadar yapılabilecektir. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

2-Katılımcılar öncelikle İslam dininin müntesibi, dini vecibelerini yerine getirir ve Helal yaşam tarzını hayatına uygular vasıfta olmalıdır. Tercihte eğitim düzeyi, meslek ve tecrübe dikkate alınacaktır. Katılımcı ayrıntılı ve fotoğraflı cv göndermelidir.

3-Kesin kayıt işlemlerinin başlaması için öncelikle; mail, faks veya mektup ile aşağıdaki GİMDES adresimize eğitime katılma dilekçesi, öz geçmiş belgesiyle ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

4- Kontenjanın dolması halinde diğer müracaatlar yedeğe alınıp daha sonra yapılacak eğitimlerde değerlendirilecektir.

5-Ön kayıt işlemi sonunda; eğitime katılma hakkı kazanan 25 kişi, aşağıda banka hesap bilgileri bulunan GİMDES Kuveyt Türk hesabına eğitim masraflarını karşılamak üzere, Denetçi eğitimi için 500 TL bağış yapacaklardır.

6-Eğitim sabah saat 9.00 da başlayacak ve saat 18.00 de bitecektir.

7-Katılımcılar, Helal ve Tayyib Sertifikalı Üretim uzmanı ve Denetim elemanı eğitimi için 5 gün, bu saatler arasındaki eğitime katılmak zorundadır. Denetçi eğitimine katılanlar 5. günde sınav olacaktır. Sınavda başarılı olanlara GİMDES Helal ve Tayyib Sertifikalı Üretim uzmanı ve Denetim elemanı Eğitimi Başarı Belgesi, başarılı olamayanlara Katılım Belgesi verilir, bu durumda olanlar bir sonraki eğitim sonu sınavına katılabilir.

8- Sınav sonuçları katılımcıların adreslerine bildirilecektir.

9-Eğitim, İstanbul Darul Helal Medresesi Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

Birinci Gün

İslam Dini, Dini Kavramlar, Helal ve Tayyib Standart, Helal Sertifikalama konularında teorik ve uygulamalı dersler.

İkinci ve Üçüncü Gün

Gıda Güvenliği konusunda mevcut uygulamalar ile Helal ve Tayyib Gıda Güvenlik uygulamaları ve Helal Güvence Sistemi(HGS). Sertifika öncesi ve Sertifika sonrası süreçteki uygulama bilgileri.

Dördüncü Gün

Denetçilik performansı, Denetleme prosedürleri ve senaryolar.

Beşinci Gün

Konuların tekrarı. Yazılı sınav ve gerek görülürse sözlü sınav yapılması.

ADRES BİLGİLERİ: 

Giyim ve Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi. 2.Ada.A Blok. Kat 7.No:701 Başakşehir. İ.O.S.B. /İSTANBUL

TEL : 0 212 438 33 18
FAKS: 0 212 438 33 19
E-mail : irtibat@gimdes.org

News Reporter