Helal ve Tayyib Ürünler gerekliliği

1-Müslümanların Helal Yaşam Ve Helal Ürün Zorunluluğu

– Yüce Allah (c.c.), birçok âyet-i kerimede hem insanlığa, hem iman edenlere ve hem de bütün peygamberlere seslenmiş, onların helal, hoş, sağlıklı ve temiz gıdaları tüketmeleri ve pis, zararlı çirkin ve haram olan her şeyden uzaklaşmalarını emretmiştir.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.(Sure 2,Ayet 168)

HELAL, bir Müslümanın hayat standardının olmazsa olmazını teşkil eder. Doğumundan ölümüne kadar HELAL dairesi içerisinde yaşamak onun en önemli hedefidir. Bu hedefinin en önemli halkası ise HELAL Lokma’dır. Bu sebeple,  Helal yaşam, Helal yemek, Helal içmek, kısaca Helal Lokma Müslümanın olmazsa olmazı, onun imani bir meselesidir.

2-Modernite Ürünlerinde ki Sıkıntılar

Günümüzde gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde en büyük problem bu ürünlerin üretiminin teknoloji, ham madde ve katkılar bazında gayrimüslim güçlere bağımlı olarak yürütülmesidir. Daha da önemlisi bu sektörlerde küresel mafiyanın da rol alabilmesidir. Bu güçlerin her ülkede kolları, ayakları vardır. Bunların kazanmanın, insanları sömürerek kazanmanın dışında hiçbir düşünceleri yoktur. Hatta yahudi kökenli mafialarda daha da kötüsü, Tevrat’ın tahrif edilmesi ile oluşturulmuş kaynak kitapları olan talmutun öğretileri içerisinde ırklarından olmayanların insan olarak bir değer taşımadıkları, öldürülmeleri, nesillerinin köreltilmesi ve sömürülmeleri dini birer emir olarak sunulması sebebi ile daha da büyük bir tehlike ile karşıkarşıya olduğumuzu bilmek zorundayız.

3-Helal ve Tayyib Standardının gerekliliği

Helal haram konusunun yanında, dikkatle üzerinde durulması gereken bir kelime de “Tayyib” kelimesidir. Tayyib, gıdaların ve ürünlerin kalite standartları olarak zikredilmiştir. Bu noktada, Allah; inananlara nimetlerin iyi ve temiz-saf olanlarını vermiş ve onların müteşekkir olmalarını ve ibadet etmelerini emretmiştir”. İyi ve temiz iki kategoriye ayrılır:kalite olarak iyi ve temiz olması,helal olmasından dolayı iyi ve temiz olması.

4-Sertifikalandırma mecburiyeti

Bugün sanayileşmiş ülkelerde insanlar, doğrudan doğruya tabiattan elde edilen klasik yiyecek ve içecekler yerine fabrikaların kocaman kazanlarının, preslerinin ve çarklarının içinde, bilmediğimiz karmaşık işlemlere tabi tutulmuş hazır gıda maddelerini yemek zorunda bırakılmıştır. Gerek reklâmlar ve gerekse hayat şartları bu mecburiyeti adeta zorlamaktadır.Gıda sanayii de maalesef, diğer sanayi kollarında olduğu gibi batının kontrolü ve hakimiyeti altındadır. Fabrika kuruluşundan imalat teknolojine ve ham maddelerine varıncaya kadar her şey üzerinde bu kontrol geçerli olmaktadır.

Bugün islam ülkelerinde ,margarin yağından tutun, çeşitli bisküvi, çikolata, şekerleme, coca cola, gazoz fabrikalarına varıncaya kadar hepsi, batıdan alınan formül ve teknolojilerle, hatta birçokları da ecnebi uzmanların nezaretinde çalışmalarını sürdürmektedir.

DÜNYAYI BUGÜN KÜRESEL KURUMLAR YÖNLENDİRİYOR

“Gıda ve Tarımda: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), Sağlıkta:WHO (Dünya Sağlık örgütü), Siyasette:UN (Birleşmiş Milletler), Güvenlikte:NATO (Kuzey Atlantik Paktı), Ticarette:WTO (Dünya Ticaret Örgütü) , Ekonomide: IMF (Uluslar arası Para fonu), Yargıda: ICC (Uluslar arası Ceza Mahkemesi ), Çevre de UNEP (Dünya Çevre Programı) vs. gibi

Bu kurumların belirlediği kriterler ve standartlarla insanlar hayatlarının büyük bir kısmını idame ettirir duruma getirilmiştir. Yarın bu kurum ve standartlar daha da artarak bütün dünya insanlarının, yiyeceklerini, zevklerini, hayat biçimlerini ve şartlarını belirlemeye devam edeceklerdir. Bu küreselleşme fırsatların yanında kültürel ve inanç sistemlerinin ihtiyaç sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Bunun için bütün üretim kaynaklarını, bütün üretim proses ve teknolojilerini yeniden dizayn etmekle mükellef olmalıdırlar. Tohumdan embriyona, çiftlikten sofraya kadar devam edecek sürecin her adımının helal damgası ile kontrolden geçmesi kaçınılmazdır.

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Kur’ani emre uygun olarak bilmeye bilinçlenmeye karar vermek. Bildikçe, bilinçlendikçe yanlış olduğunu gördüğmüz alışkanlıklarımızı terketme kararlılığını göstermek. Bütün bunlar birlikte yürütülmesi icab eden çözümlerdir. Bu çözümler için GİMDES insanlarımıza yol gösterici hizmetler yapmaktadır, yapmaya devam edecektir.

5-GİMDES Kuruluş Gayesi

Türkiye’li Müslümanlar ve Dünya İslam Ümmeti olarak, bizim olmayan modernitenin  ürettiği  ürünler Müslüman tüketiciye  dayatılırken, bizim kadim kültürümüze uymayan, helallik açısından değerlendirilmeyen, bu ürünler ve  üreticileri  nasıl kontrol edebiliriz düşüncesi GİMDES’in kurulmasına vesile olmuştur. GİMDES 2009 yılından  itibaren  Firmalara HELAL SERTİFİKA vermektedir. GİMDES ve dünyadaki diğer,Helal Sertifika kurumları  bu vazifesini gerçekleştirirken; Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir kefalet kurumu oluşturmaktadırlar.

6-Dünyada Çatı Kuruluşuna İhtiyaç

Dünya da güvenilir helal sertifikalandırma kurumlarını ‘’Tek Ses Tek Yürek’’ misyonu doğrultusunda birleştirici bir çatı kuruluşu oluşması için gayret edilmelidir.Çatı kuruluşuna üye sertifikalandırma kurumları ‘’Kefalet’’ kurumu şuurunu unutmadan hizmet verme gayretinde olmalıdırlar.

7-WHC  (Dünya Helal Konseyi)

Helal sertifikalama ve akreditasyon işleminde uluslararası  global kabul görmesi ile helal sertifikalamada ümmetin kalbi olmaktadır. Helal sertifikanın uluslararası platformda da birliğinin sağlanabilmesine katkıda bulunmak için 40 ülkede faaliyet gösteren “HELAL SERTİFİKA” kurumunun oluşturduğu WORLD HALAL COUNCIL çatı kuruluşu bulunmaktadır.

News Reporter