Helal ve Tayyib Etkinlikler Festivaline Katılmanızı Davet Ediyoruz

Muhterem Kardeşim,

Öncelikle sağlık, afiyet ve işlerinizde hayırlı, bereketli çalışmalar vermesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Bugün GİMDES’in ve sizlerin samimi, ihlaslı ve gayretli çalışmaları sonucunda 12000’e yakın ürününe

GİMDES Helal sertifikası almış 500 Firmaya ulaşmış bulunmaktayız.

Yurtiçi ve yurtdışında en çok güvenilir ve aranan bir kurum haline geldik. Bizim temin edebildiğimiz

bilgilere göre 2010-2018 yılları arasında GİMDES Helal Sertifikalı 35 miyar dolarlık bir ihracatın

gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yine firmalarımızın ifadelerine göre 70 ülkeye ürünlerin GİMDES

Helal Sertifikası ile ulaştırılmış olduğu bilinmektedir.

Şüphesiz bu gelişmelerin daha yüksek seviyelere çıkartılması en büyük arzumuz ve kurumsal

hedefimizdir. 2023 yılına kadar ülkemizde üretilen gıdaların % 70’inin Helal sertifikalı hale gelebileceğini

düşünüyoruz. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için bir yandan uluslararası Helal camia ile ilişkilerimizi

güçlendirmeye çalışırken, insanlarımızı bu konsept etrafında bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri için

yurt sathında her yıl binli rakkamlarla ifade edebileceğimiz konferanslar, seminerler, dergi, kitap ve

elektronik yayın faaliyetlerini yürütüyor, bir yandan da kaliteli ve sürdürülebilir bir denetim sistemi ile

firmalarımıza hizmet götürüyoruz.

GİMDES bugüne kadar 10 Uluslarası Konferans ve çeşitli Fuar Organizatörleri ile birlikte 6 adet Fuar

gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklerimizi gerek sponsor olarak, gerek katılımcı olarak destekleyen firma ve

kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar bizim ve dünyadaki benzer kurumların bu tür etkinlileri sonucunda geldiğimiz noktayı

özetlersek; 2milyar Müslüman nüfusun toplam takribi helal ürün ihtiyacı 3.8 trilyon Dolar olarak tahmin

edilmesine karşılık, gerçekleşme %20 cıvarında olmuştur. Bu rakam da 760 milyar Dolar cıvarını

göstermektedir. Demek ki geniş halk kitlelerine helal konseptin önemini ve uygulanabilirliğini anlatmada

yetersiz kalındığı anlaşılmaktadır.

Bu tespitimize dayalı olarak 1-4 Kasım tarihlerinde uluslararası 7. Fuar yerine “Helal Lokmayı Halkla

Buluşturuyoruz” sloganı ile “Helal ve Tayyib Etkinlikler Festivalini (Panayırı) Yenikapı Avrasya Gösteri ve

Sanat Merkezinde gerçekleştireceğiz. Helal Pazarı büyütmek ve merkezine ülkemizi oturtmak için önemli

bir fırsatı sunabilecek bu etkinliklere firmalarımızın ve kurumlarımızın muhterem yöneticilerinden tam

destek vermelerini talep ediyorum. Birlikte başlattığımız bu aksiyonun devam etmesini, büyümesini,

nemasının artmasını ve daha büyük hedeflere ulaşmasını arzu ediyorsak küçük te olsa büyük te olsa

kuruluşumuzun etkinliklerinde yer alarak, birlikte hareket etmenin bereket ve hayrına destek olmaya

davet ediyorum.

Sağlık ve selamet dileklerimle

Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

GİMDES Başkanı

News Reporter