HELAL GIDA SERTİFİKALARI NE KADAR HELAL VE TAYYİBTİR? 

HELAL GIDA SERTİFİKALARI NE KADAR HELAL VE TAYYİBTİR?

“Ey İnsanlar! Yeryüzündeki helal ve tayyib şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.”(Bakara 168)

Helal Gıda Sertifikaları Ne kadar Helal ve Tayyibdir? Benzer Sertifika Veren Kurumlar İle Gerçeği Nasıl Ayırt Edeceğiz?

Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bu can alıcı soru bir Müslüman için çok önem arzetmektedir. Öncelikle Helal sertifikama yapan kurum, İslama inanmış ve inandıklarını hayatlarına tatbik eden Müslüman fertlerden oluşmuş, tamamen bağımsız bir kurum olmalıdır. Ayrıca verdiği Helal Sertifikaya, geçerli olduğu zaman diliminin her noktasında, tüketiciler nezdinde üreticiye kefil olma bilincini taşımalıdır.

Bugün dünya üzerinde yüzlerce helal gıda sertifikası veren kurum oluştu. Bunların büyük bir çoğunluğu bu temel prensipten yoksun, yüz yıldır gayrimüslimlerin istasmarı yetmiyormuş gibi sahte Helal Sertifikalama ile Müslüman olarak, Müslüman kardeşlerini aldatmaya, basit dünyevi menfaatler uğruna istismar etmeye çalışıyor.

Türkiye’de Helal Sertifikanın adı dahi bilinmezken bir avuç cefakar GİMDES gönüllüsü,2005 yılında, imkânsızlığı mümkün hale getiren çalışmaları sonucunda 2008 yıllarında ülkemizde Helal Sertifika konuşulur duruma getirilmiştir. Bugün o hale gelindi ki şuurlu müslümanlar, firmaları GİMDES’den sertifika almaya, Firmalar da Müslümanlara ürünlerini kabul ettirebilmek için GİMDES’den sertifika almaları gerektiği gibi bir anlayışa geldiler. Artık GİMDES helal ve tayyib logolu ürün Müslümanlar tarafından aranır duruma geldi.

Gerçek manada bir Helal Sertifikalandırma kurumu tamamen bağımsız, tamamen şaibeden uzak bir kurum sistemi ile hizmet vermelidir. Standartlarını tamamen bağımsız İslam Akaidine bağlı Bilim ve Fıkıh Kurullarının kararları ile oluşturmalıdır. Çünkü İslam Fıkhında Kefalet sisteminin işleyişi ancak bu şekilde gerçekleşebilir.

 

News Reporter