WHC kongresinde WHC patronun konuşması

Selamun aleykum,

Muhterem WHC gönüllüsü kardeşlerim.

Ben inanıyorum ki siz üye kardeşlerim,WHC’ün müslümanlar nezdinde ne kadar büyük bir önem taşıdığına en az benim kadar müdriksiniz.

Yüz yıl öncesine kadar Müslümanlar “baş başa baş da şeriata bağlı” bir nizamda hayatlarını sürdürüyordu.  Bir rehavet deminde ilahi bir kader emri ile gayrimüslim güçlerin  adeta bir gece baskını ile İslam Ümmetinin imamesi kopartılarak ümmet başsız kaldı. İmamesi kopmuş tesbih taneleri gibi ümmet darmadağan oldu. O gece baskınından sonra müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun hep zulüm gördüler hep çile çektiler. İmanlarının gereği olan günlük hayatlarını Allah(CC)’ın rızasına uygun yaşayamadılar. Gayrimüslim emperyalist çeteler yer altı yer üstü servetlerine el koydular. İslama bağlı bir eğitim  yerine inkârcı ve dinsiz bir eğitim sistemi ile nesilerimizi dejenere ettiler. Ticaretimizi faizli bir sistemle bereketsiz hale getirdiler. Devlet yönetimlerimizi onlara uşaklık yapacak liyakatsız insanlara teslim ettiler. Gıdalarımıza el koydular. Helal ve tayyib beslenme kanallarımızı yeni teknolojilerle dejenere ederek bizleri,hergün haram ve şüpheli gıdalarla beslenir duruma getirdiler.

Son yüzyılın önemli bir bölümümde çok acılar çektik, çok zulümler gördük. Hatalarımızı gördük, bir bir toparlanmaya başladık. Küçük küçük de olsa yer yer bağımsız devletler kurmaya başladık. “Müslümanlar kardeştir” emri istkametinde birbirimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir gece baskını ile elimizden aldıkları haklarımızı tekrar geri almak için bu gayrimüslim emperyalist eşkiya çetelerine cihat bayrağını açtık. Korkmadık! çünki Rabbimiz “Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir.”(Al-İmran 139) diye emir buyurmuştu. Herzaman zafer inananların olmuştur.

İşte ümmetin bu cihat mücadelesinde WHC’ü önemli bir barutsuz silah olarak gördüm ve 2008 yılında Tayland’da böyle  bir kongre gününde geldim katıldım. 2011 yılında da İstanbulda yapılan bir kongre gününde bütün üyelerin oy birliği ile beni WHC Patronu ünvanı ile taltif ettiniz.

Ben 1960 lı yıllarda Türkiye’de açılmış cihat bayrağının altında toplanmış bir ekolün üyesi olarak aranıza katıldım. Biz eskiden olduğu gibi İslam ümmetinin dünyaya hakim olmasının bütün insanlığın saadeti için elzem olduğuna inanıyoruz. Müşrik düzenlerin oluşturduğu bu dünya nizamının hiçbir zaman insanların saadetini sağlayamadığını, bilakis bütün insanları karamsar, bedbah duygular içerinde, ümitsiz, yaşama sevincini kaybetmiş halk yığınlarına dönüştürmekte olduğunu görüyoruz. En kısa zamanda bu müşrik düzenlerin dünya nizamı için oluşturdukları 5 müşrik gücün kontrolunda olan birleşmiş milletler, dünya 5’ten büyüktür inancıyla, lağvedilmeli, yerine İslam Birleşmiş Milletler kurulmalıdır. Ticaret ve ekonomiyi kontrol edecek İslam Ortak Pazarı kurulmalıdır. Müşterek para biriminin dolar yerine İslam Dinarı para birimi ikame edilmelidir. Devletler yönetimi ve eğitim sistemi İslama göre şekillendirilmelidir.  İşte İslam Birliğine bizi ulaştırcak yol haritamız. Bu yol haritamızın bütünlüğü içerisinde, tüm insanlığın, insan merkezli ihtiyaçlarının helal ve tayyib tarzda sağlanmasının temininde  WHC devletler üstü bağımsız yapısı ile denetim ve kontrol silahını kullanarak helal ve tayyib üretimin, bir kefalet sorumluluğu içerisinde gerçekleştirecek ve Dünyadaki bu maksatla kurulmuş sertifikalama kurumlarının akreditasyonlarını yapan bir kurum haline getirilmelidir.Bu maksat için elbirliği ile çalışmalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız. İnanıyorum ki, bu yolda Allah (cc) bize yardım edecektir.

Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz.” (AL-İMRAN 139)

News Reporter