KÜRESEL CORONAVİRUS MUSİBETİNİN GÖLGESİNDE BURUK BİR RAMAZAN AYIMIZA HOŞ GELDİN DİYORUZ

 

Recep Şaban aylarından sonra… rahmet, bereket ve affetmeyle dolu kutsal Ramazan ayı sonunda geldi. Allah (S.W.T) bize değerini bilenler arasında olma şansını versin inşaAllah.

Bugünlerde Ümmetimizin Dua’ya korkunç ihtiyacı var! Müslüman topraklar kan, gözyaşı ve acı verici çığlıklar ile dolu iken,. zalimler, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sürekli Müslümanlara saldırırken bütün dünya coronavirus musibeti ile korku ve panik içinde kaldı. Müslüman kardeşlerimize azami gücümüzle yardım etmeye çalışarak fiili Duaa’yı hayata geçirmeliyiz.

Eski kavimlerin irtikap ettiği suçları şöyle bir hatırlayalım; haksız kazanç, ihtikar, soygunculuk, sarhoş edici, uyuşturucu madde müptelalığı, cinsel sapkınlık, fuhuş zina yaygınlığı, tartıda hilekarlık, ırkçılık, kölelik, haram lokmanın çoğalması, insanlara zulmun dayanılmaz boyutlara gelmesi ve Allah(cc)’ı inkar etme suçları yoğunluk ve yaygınlık kazanması üzerine; Allah (cc)’ın terbiye edici, ikaz edici, ihtar edici, ceza verici silahı devreye girmiş ve nizamını devam ettirmiş. Bunlar için kah bulutlarını sevketmiş, kah rüzgarlarını göndermiş, kah ebabil kuşlarını, kah böceklerini, kah çekirgelerini, kah kurbağalarını, kah selini, kah dayanılmaz sesi devreye sokmuş.

“Biz mutlaka sizi biraz korku, biraz açlık yahut mala, cana veya mahsullere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz. Sen sabredenleri müjdele!” (Bakara, 155) !

“Kendilerine yapılan öğütleri unutunca, biz kötülükten men edenleri kurtardık ve zalimleri, Allah’a karşı gelmelerinden ötürü şiddetli azaba uğrattık.” [Araf 165]

”Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler”(Araf 133)

Şu küresel dünyanın ahvaline bakınız! Tarihte insanların bulundukları lokal sahalarda gerçekleştirmiş oldukları çirkinliklerin her çeşidini yaygın ve küresel  bir şekilde bugün yeryüzünün her yerinde uygulamaktadır.

Bugün insanlık eski isyanlarına ve karşılığında yaşadığı belalara tuz biber ektirecek büyük bir maceranın, felaketin girdabına sürüklenmek istenmektir. Bu macera, bu felaket hayvan ve bitkilerin GENETİK YAPILARINI DEĞİŞTİRME yolu ile insan neslinin genetik yapısının kontrol altına alınmaya çalışılmasıdır.

Bu gerçeği asırlar önce Allah (c.c.) son Kitab’ında adeta ihbar edercesine bildirmektedir: “O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”(Bakara 205)

Koronavirüs musibetinin, dünya üzerindeki en önemli sebeplerinden biri olabileceğini düşündüğümüz beslenmek için tükettiğimiz gıdalarımız konusunda devletler, üreticiler ve tüketiciler radikal kararlar alarak haram, sağlığa zararlı ve genetik yapısını tehlikeye sokacak yiyecek ve içeceklerimizden insanlık olarak biran evvel kurtulmalıyız.Bu Ramazan ayımızda ferd ve toplum olarak böyle bir muhasebeden geçirmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız.

Bu tarihe kadar, gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerimizin Helal ve tayyib durumuna ve sağlık durumlarına yakından dikkat edemediysek, bu kutsal ay uğruna düzeltmeye çalışmalıyız. Bu konuya biraz daha dikkat ve özen gösterelim. Bu nedenle, bu malzemeleri aldığımız mağaza ve süpermarketleri gözden geçirmeli ve yeniden değerlendirmeliyiz.

Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle der: “Bilenler bilmeyenlere eşit mi?”. Kur’an uyarısı ve Ramazan’ın kutsanmış ayı ışığında, kendimizi sorgulamaya ve İslam ile aramızdaki mesafeyi en aza indirmeye ve bu çabayı kişisel Cihad olarak görmeye çalışmalıyız.

Allah (S.W.T) bütün Müslüman Ümmete hayırlı ve bereketli bir Ramazan versin. (AMİN)

News Reporter