JAKIM ILE DENETİM GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Yaklaşık olarak 10 yıldır işbirliği içinde bulunan GİMDES ve JAKIM (Malezya Helal Otoritesi), 20.04.2021 tarihinde online sistem üzerinden denetim görüşmelerini gerçekleştirdiler. Karşılıklı tanınmanın yenilebilmesi üzerine gerekli olan bilgiler gözden geçirildi ve tashih edildi.

Görüşmelere, GİMDES Uluslararası İlişkiler Departmanından 2 kişi ve Teknik Bilim Kurulu’ndan 1 kişi olmak üzere 3 kişi ve 2 JAKIM denetçisi katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme, GİMDES ekibinin sunumuyla başladı. GİMDES’in genel yapısı, standartları, çalışma prosedürleri, sertifikalı firmalar ve hayır hizmetleri üzerinde duruldu. GİMDES’e şimdiye kadar 3000’e yakın firmanın başvurup bu firmalardan yaklaşık 700 tanesinin sertifika alabildiği ve süreç boyunca da yaklaşık 300 firmanın sertifikasının iptal edildiğinden bahsedilip hali hazırda 15.000’e yakın helal sertifikalı ürün çeşitliliğinden bahsedildi. GİMDES hakkında detaylı bilgiler sunulduktan sonra, JAKIM denetçilerince de GİMDES ve çalışmalarına dair çeşitli sualler soruldu.

Karşılıklı dualar ile denetim görüşmeleri sonlandırıldı ve gerekli prosedürlerin tamamlanması noktasında adımlar atıldı. Yakın zamanda, halihazırdaki tanınma mektuplarının güncelleneceği beklenmektedir.

Bu denetimi hayırlara vesile eylemesini Rabbimiz’den niyaz ederiz.

News Reporter