Genel Makaleler

HELAL VE TAYYİB PAZARINDA ÖNEMLİ SORULAR VE CEVAPLARIMIZ

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

1-Helal gıda Türkiye’de yaygın mı? helal ve tayyib sertifikalı firma sayısı tahminen ne kadardır ?

Helal Gıda Bilinci ülkemizde henüz yaygın biçimde yoğunlukta değildir. Müslüman tüketicinin bilinci yüksek olsa idi üretici ve satıcı kesimi ürünlerini helal sertifikalı hale getirmede daha gayretli olurdu. Bugüne kadar 1600’e yakın firma bu ihtiyacı görmüş ve sertifika baş vurusunda bulunmuş. Bunun ancak 550’si 16 000 çeşit ürünü için sertifika alabilecek durumda olmuş. Diğerleri helal ve tayyib şartları yerine getirememiş veya devam edememiştir. Fakat yeni müracatlar devam etmektedir.

2-Helal gıda sertifikasını kimler alabilir?

Gıda, Kozmetik, İlaç üreticileri,Catering, Restorant, Tekstil, Lojistik ve Otel işletmecileri sektörlerini içermektedir. İleride Finans sektörü de eklenebilir.

3-Bir ürünün helal ve tayyib olması için neler gerekiyor?

Helal Gıda kavramı, uluslararası The Codex Alimentarius Komisyonu dokümanlarında “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamında yer almakta ve “İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda hazırlanan-işlenen-taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama-işleme-taşıma ve depolama aşamasında direkt temasta olmayan ürün olarak” tanımlanmaktadır.

4-Siz Türkiye’deki helal gıda pazarını nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye Halkı ile birlikte bütün kesimleri global helal gıda pazarını geç farkedebilmiş, hem kendisine hem dünya müslüman toplumuna zarar vermiştir. Zararın neresinden dönülürse kârdır anlayışı ile bu açığını kapatmaya çalışıyor.

5-Yabancı helal gıda markaları da Türkiye pazarına giriş yaptımı?

Yabancı helal gıda markaları lüks tüketim ürünleri ile girmiş olabilir. Ancak toplamda çok küçük bir paya sahiptir. Önemli olan yerli firmalarımızın üretimlerinde kullandıkları katkı maddelerininin %100’üne yakın kısmının yabancı ve ekseriya helallik sorunlu olmaları önemli bir problemdir. Bu sebeple yerli ve milli üretim yeterli olamaz. ”Helal, yerli ve mili” sloganına uygun üretim sistemini gerçekleştirmeliyiz.

6-Pazarın yüzde kaçı helal gıda ürünlerine ait?

Bizim hesaplarımıza göre şu anda piyasada toplam pazarın %18’I helale uygun çalışıyor.

7-Siz GİMDES adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

7den 70’e kadar ,büyük çoğunluğu, bilinçsiz bir toplum karşımızda bulunuyor. Bu sebeple çalışmalarımızı Yedi bölümde yürütmeye çalışıyoruz. Sertifikalama , Eğitim Seferberliği (Daru’l Helal Medresesi), Halal Dunya Marketleri , Helal Finans (Karz-ı Hasen Sandığı), Uluslararası ilişki ve iletişim, Dünya Helal Konseyi (World Halal Councel) , Sosyal Medya ve internet sitelerimizve Her yıl uluslararası konferans ve Fuar organizasyonumuz.