ENDONEZYA’DAKİ İMAM ŞAFİİ ÜNİVERSİTESİ KURUCUSU VE DİREKTÖRÜ PROF. DR. MUHAMMAD HASSAN HİTOU GİMDES’İ ZİYARET ETTİ!

Endonezya’daki İmam Şafii Üniversitesi kurucusu ve direktörü Prof. Dr. Muhammad Hassan Hitou ve Abdulrahman Avad Beyefendi GİMDES’i ziyaret etti.

Toplantıda, GİMDES’in Daru’l Halal Medresesi projesinin hedefi, amacı, konumu, müfredatı hakkında bilgi verildi. Endonezya ve Kuveyt’te üniversite kurulmasına vesile olan Prof. Dr. Muhammad Hassan Hitou, Türkiye’de de bir üniversite kurmak istediklerini ifade ettiler. İslâm nizamının esas alındığı bir eğitim sisteminin önemi ve tüm Müslümanların birlik olması hususunda neler yapılabileceği karşılıklı olarak istişare edildi. İki kurum da projelerini birbirine anlattıktan sonra mutabık kalınabildiği çerçevede birlikte çalışma kararı alındı.

Ortak gayelerimiz çerçevesinde gerçekleşen toplantı, karşılıklı olarak irtibatımızın kuvvetli bir şekilde devam etmesi; Rıza-i İlahi doğrultusunda kardeşliğimizin ve birliğimizin kaim olması duaları ile nihayet buldu. Taraflar; hediyeler, dualar ve teşekkürler ile görüşmeyi sona erdirdi.

News Reporter