GAYRİMÜSLİMLER TEKRAR MÜSLÜMANLARIN HELALİNE KARIŞMAYA ÇALIŞIYOR!

Islamic Dawah Council of the Philippines (IDCP) Halal Kurumunun başkanı ABDUL RAHMAN T. LINZAG Beyefendiden ülkelerindeki vahim durumu öğrendik.

Filipinlerdeki Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DTI) / Filipin Akreditasyon Bürosu (PAB) eskiden sadece helal şartı olmayan ürünleri akredite ediyormuş, ama şimdi yeni bir yasa ile yetkilerine ek olarak tüm helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yapmakla görevlendirilmiş.

İslami temellere sahip olmayan bir kurumun İslam’ın öğretilerini değerlendirmesi nasıl mümkün olabilir? Akreditasyon önemli ve hafife alınmayacak bir konudur. Gayrimüslimlerin diledikleri gibi at koşturacakları bir konu değildir.

Üstelik IDCP Kurumu da hükümetine karşı Yargıtay’a bir dilekçe daha sunmuş, lakin yeni yasa kongre tarafından kabul edilmiş. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış. Şu anda DTI / PAB tarafından uygulanıyormuş. Kuran ve Sünnet’e dayanmayan, tamamen ISO düzenlemesine dayalı; hatta tamamı gayrimüslim olan helal üretici veya imalat şirketlerini, şeriata dayalı prosedür kapsamında helal gerekliliklerin ne olduğu konusunda bilgilendireceklermiş.

Hem üretici hem de sertifika verenin gayrimüslim olduğu bir “Helal” sertifikalama düzeni!

Tekrar açık ve net bir şekilde beyan ediyoruz ki: “Müslüman’ın Helaline Gayrimüslim Karışamaz!”

Müslümanın, helal ve haram noktasında gayrimüslime danışması bile kabul edilemez. Dünyanın her noktasında bulunan Müslüman kardeşlerimiz, kolaylıkla, böyle bir hareket içinde bulunan kimselerin verdiği hükümlerin güvenilir olmayacağının farkına varabilirler. Müslümanların Allah’a karşı sorumlulukları vardır ve Allah (c.c.) gerekli tüm kuralları ve düzenlemeleri açıkça belirlemiştir. Biz de Müslümanlar olarak, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti ışığında Helal veya Haramın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizlere, bunları öğretmesi için gayrimüslimlere lüzum yoktur.

World Halal Council Başkanlığı olarak IDCP Halal kurumunun yanında olduğumuzu bildiriyoruz ve gayrimüslimlerin yaptığı bu utanç verici hatayı kınıyoruz.

Rabbim Filipinlerdeki değerli kardeşim Abdul Rahman T. LINZAG ve ekibini bu vahim durumun içerisinden kurtarsın.

News Reporter