BU ZAMANDA KENDİLERİNE EHLİ KİTAP YAFTASI YAPIŞTIRILAN ÜLKELERDE KESİLEN HAYVANLARI TÜKETEBİLİR MİYİZ?

Ehl-i kitabın kestiği hayvanın etinin de yenmesinde, bu gün için, mahzur görüyoruz. Bu görüşümüzde dayanağımız kısaca şöyledir:

Allah Kuran-ı Kerim’de buyuruyor: “Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir.” (Maide Suresi/5)

Yukarıdaki ayet açıkça, Ehl-i Kitabın kestiği hayvanın etinin yenebileceğini ifade etmektedir. Ancak Kuran-ı Kerimi tam anlayabilmek için temel bir prensibi aklımızda tutmalıyız. O da : “Kuran-ı Kerim’in bir kısmını, diğer kısmı açıklar.” Bu sebeple, bu ayet, aynı konudaki başka ayetler ışığında anlaşılmalıdır.

Bu ayet ise şöyledir: “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz.” (Enam Suresi/121)

Bu ayet ise şöyledir Bu iki ayetin ışığında, kesim esnasında Allah’ın adının anılması şartı ile Ehl-i Kitabın kestiği hayvanın etinin yenebileceği anlaşılır. Ehl-i Kitap, eti helâl kılınmış bir hayvanı boğazlarken Allah’ın adını anıyorsa onun kestiği hayvan Müslümana da helâl olur. Bu sebepten dolayı müşrikin kestiği hayvanın eti helâl olmaz.

Bugünün ehl-i kitab müntesipleri ise dini, itikadı zayıf olarak ve yaşantısında dejenerasyon içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, Allah ’ın adıyla kesim yaptığını garanti etmek mümkün değildir. Ayrıca, helal-haram ile ilişkili konularda daha fazla güvenirlikleri söz konusu değildir.

Allah (cc) en iyisini bilir.

[1] Surah Maida, 5

[1] Surah An’am, 121

News Reporter