DAHA ÇOK İLAÇ SATMAK İÇİN HASTALIKLAR İCAT EDELİM…

Bu gün  hastalıklarımızın tedavisinde kullanılan ilaç ve aşılarda çok ulusluluk ve Müslümanların inanç isteklerinin göz ardı edildiği bir sistem devam etmektedir. Halen “Daha Çok İlaç Satmak İçin Hastalıklar İcat Edelim”  mantığı ile bütün dünyada egemenliğini yürütmeye devam eden büyük bir ilaç mafiasının kıskacı içindeyiz. Bu kıskaç tedavi etmiyor, hastalıkları çoğaltıyor, hastaların sayısını artırıyor. Batı merkezli olan bu kıskaçdan bütün insanlığı kurtaracak yegane güç kaynağı İslam Ümmeti olarak gözükmektedir. Müslüman Hekimler, Müslüman Eczacılar, Müslüman İlaç Üreticileri, Müslüman İnanca sahip üniversiteler, Din Alimleri ve Sağlık Bakanlıklarına kadar uzanan müslüman ülkelerin mutlak işbirliği ile oluşacak bir zincirin aksiyonuna vabestedir.

Bu zincirin halkaları ilk elden ülkede mevcut sağlık ve tedavi metodunun üzerinde durmalıdır. Öncelikli hedef hastalıklarla mücadele midir? Yoksa öncelikli olarak “Koruyucu Hekimlik” “ Sağlıklı Yaşam ve Beslenmenin Yaygınlaştırılması”, “ Doğru Hastalık Tanımı ve Doğru Tedavi” mi? olmalıdır, tespitinden sonra, halen müslümanların tedavisinde kullanılan İthal edilen ve üretilen ilaçların ana madde, yardımcı madde ve katkı maddesi olarak kullanılan elemanların Müslümanların inançlarına uygun hale getirilmeleri esas olmalıdır. Bu düşünce tarzının ne kadar elzem ve önemli olduğunu anlamak için Batılı anlayışın bugünkü uygulamaları üzerinde biraz daha durmalıyız.

Bütün dünyaya hakim olan batılı Sağlık anlayışı kendi ülkeleri dahil bütün insanlara sağlık sağlamamıştır. Bugün batı ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada hem kemiyet ve hem keyfiyet itibarıyla büyük artış gösteren ana hastalıklar diyabet, tansiyon, kalp damar, kanser ve obezite baş sıralarda yer almaktadırlar. Bunların yanında milyonlarca sağlam insanlar da, ehemmiyetsiz rahatsızlıklar bahane edilerek, ömür boyu ilaç bağımlısı haline getirilmektedir.

News Reporter