Duyurular Haberler

ENDONEZYA VE FİLİPİNLERİN NEDEN OLDUĞU BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Helal İslami bir terimdir ve sadece Müslümanlara aittir!

Müslümanın Helaline, Gayrimüslimler karışamaz!

Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke olan Endonezya’nın, iki ülke arasında helal belgeli gıda alışverişini kolaylaştırmak için Müslüman olmayan bir ülke olan Filipinler ile bir Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalamayı planlaması derin bir üzüntü vesilesidir. Daha da önemlisi, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DTI) imzacı bir taraf olarak Filipin Akreditasyon Bürosunu (PAB), Filipinler’in Helal akreditasyon kurumu olarak yetkilendirmektedir.

Gayrimüslimlerden oluşan bir kurum olan PAB, bir Helal Sertifikalama Kuruluşu’nun İslamî kriterlere uyup uymadığına karar verecek bir mercii olamaz. Gayrimüslim bir kurumun, Helal ve Haramı öğretmeye ehliyet ve liyakatı yoktur. Bu tür bir yaklaşım, dünyanın her yerindeki Müslümanlara hakaretten başka bir şey değildir.

Helal, tamamen İslamî bir terimdir ve sadece Müslümanlara aittir. Helal, Filipinler’in veya diğer gayrimüslim ülkelerin diledikleri gibi at koşturacağı, standartlar ve düzenlemeler oluşturabilecekleri teknik bir konu değildir. Müslümanların Allah’a karşı sorumlulukları vardır ve Allah (c.c.) gerekli tüm kuralları ve düzenlemeleri açıkça belirlemiştir. Biz de Müslümanlar olarak, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz (S.A.V)’in sünneti ışığında Helal veya Haramın ne olduğu çok iyi bilmekteyiz. Bizlere, bunları öğretmesi için gayrimüslimlere lüzum yoktur.

AB’de (Avrupa Birliği) 2015 yılında buna benzer bir hareket girişmişti ve bu da GİMDES öncülüğünde Dünya Helal Konseyi’nden (WHC) ve dünya çapındaki tüm Müslümanlardan büyük tepkiyle karşılandı. AB, dünyanın her köşesinden beklenmedik yanıtlar aldıktan sonra, sözde Helal’i izlemesi ve denetlemesi gereken örgütü feshetmek zorunda kaldı.

Filipinler hükümetinin ve özellikle DTI’nin de aynı arzulara yola çıktığını gözlemlemekteyiz. Bir kez daha “Müslümanın Helaline, Gayrimüslimler karışamaz!” diye beyan ediyoruz.

Filipinler hükümetinin bu teşebbüsü, IDCP’nin (Filipinler İslami Dava Konseyi) uzun yıllardır durmak bilmeyen çabalarla inşa etmiş olduğu Filipinler’in uluslararası Helal sertifikalamadaki itibarını sarsmaktan başka bir şeye yaramadı.

Daha da kötüsü, daha önce MUI vasıtasıyla helal sertifikalamayı dejenere etmek ve insanların güven duygusunu zedeleyin amelleri irtikab etmesinin üstünden, Endonezya’nın bu yeni hareketi Müslümanların güven duygusunu baltalamıştır. Eski yanlışlarına tuz biber ekecek yeni bir atılama girmiş bulunmaktadırlar.

En çok Müslümanın yaşadığı bir ülke olan Endonezya hükümeti, Müslüman olmayan bir ülkeyle bu tür bir ilişkiye en başından beri girmemeliydi. Bu görüşmeleri başlatarak, Endonezya hükümeti de uluslararası itibarına ciddi zararlar vermiş bulunmaktadır. Eski hatalardan daha da vehim olan gayrimüslimle iş birliği görüşmeleri, tüm Müslümanlara ve helal sertifikalamaya çok daha kötü bir örnek teşkil etmektedir.

Müslümanın, helal ve haram noktasında gayrimüslim ile iş birliği yapması ve fikir danışması kesinlikle kabul edilemez. Dünyanın her noktasında bulunan Müslüman kardeşlerimiz, kolaylıkla, böyle bir hareket içinde bulunan Müslümanların verdiği hükümlerin güvenilir olmayacağının farkına varabilirler. Bu farkındalık da Müslüman kardeşlerimizin, böyle yaklaşımlar içinde bulunan devlet ve hareketlere karşı sırt çevirmesinden başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Bütün bu sebeplerden dolayı, Endonezya hükümetinden Karşılıklı Tanınma Anlaşması görüşmelerinden geri adım atmasını ve Müslümanların haklarını korumasını istirham etmekteyiz. Bu toplantılara devam etmek, tüm dünyadaki Müslümanlar için hayal kırıklığına ve itibar sarsıntısına sebep olacaktır.