Haberler

MÜSLÜMANLAR’A KARŞI SUÇ İŞLENİYOR! GAYRİMÜSLİMLERİN MÜDAHALESİNE KARŞI BİLDİRGE

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

  • Helal, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz ﷺ’in öğretilerine dayanan ilahi bir zorunluluktur.
  • Bir Müslüman’ın kendine özgü kimliği ve niteliği, Peygamber Efendimiz ﷺ’in sünnetinde ana hatlarıyla belirlenen helal kaidelerine bağlıdır.
  • Helalin yorumlanması, standardizasyonu, düzenlenmesi ve uygulanması bir ibadet olarak kabul edilmektedir.
  • Bütün ibadetler iman ve itikada dayanmaktadır.
  • Devletlerin ve kilisenin kuvvetler ayrılığı Filipinler’in yerleşik hukuki standartlarında her zaman bulunmaktadır. Filipinler din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı laik bir ülkedir.
  • Filipinler hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DTI) tarafından Filipin Akreditasyon Bürosu’nun (PAB) helal gıdalar için akreditasyon yetkisini aldığı yasa yürürlüğe konulmaya çalışılıyor. Diğer yandan PAB, ISO17065, 17011, 19011, UAE S 2055-2, PNHCS 2018 ve PNS 2068:2008 yönetmeliklerine göre kurumları akredite ediyor.

Bundan dolayı: Bizler, helal sertifikalama kurumları ve İslami sivil toplum kurumlarının temsilcileri olarak, ilan ediyoruz ki: bir inanç gurubunun dini meseleleri yalnızca o inanç gurubunun müntesipleri tarafından yürütülür. Helal standartların oluşturulmasında, teknik heyetlerin yanında Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas’a dayalı, İslami kurallarda derin bilgiye sahip, nitelikli Müslüman ilahiyatçılar gereklidir. Helal ve Haram bir Müslümanın tüm hayatı boyunca hüküm süren İslami emirlerdir ve mutlak dini kaidelere bağlı olarak düzenlenmiştir.

Helalin uygulanması ve doğrulanması ibadet kavramından soyutlanamaz ve bu nedenle sadece teknik uygunluk konusuna indirgenemez. Gayrimüslimler tarafından Helal sertifikalama yapılması İslami kurallara göre geçersiz sayılmaktadır.

Gayrimüslim ülkelerin kuruluşları vasıtasıyla Müslüman toplumun dini konularına müdahale, tüm Müslümanların özgürlük ve tüketici haklarını ihlaldir. Gayrimüslimlerin, Helal sertifikalama düzenlemesini amaçlayan her türlü eylem veya sertifikalamasının geçerli ve meşru kabul edilmeyeceğini net bir biçimde belirtiyoruz. Helal, katıksız İslamî bir terimdir. Gayrimüslimlerin arkasında namaz kılmayı kabul etmeyeceğimiz gibi, Helal ile ilgili denetim, teftiş, şehadet, akreditasyon, sertifikalama ve gayrimüslimler tarafından yayınlanmış benzeri dokümanları da kabul etmiyor, reddediyoruz.

İslami konulara Gayrimüslimlerin müdahalesine yardım eden kişi veya tüzel kurumları bu eylemlerinden dolayı bizlerin ve tarihin asla unutmayacağını hatırlatırız.

Yukarıdaki bildiri bu haliyle 4 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Derneği (GİMDES) tarafından hazırlandı.