Haberler Makaleler

SEHER VAKTİ GÖZYAŞI DÖKMEK…!

Rabbimiz, bir âyette, “Allah’ın rızası ve cennet nimetleri sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, huzurda boyun bükenlerin, hayra harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip yalvaranlarındır” (Âl-i İmrân Sûresi, 3/17) buyuruyor.

Cenâb-ı Hak bir diğer âyette; “Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi (Zâriyât Sûresi, 51/15-18”)buyurur.

Seher vakti; takvimlerde “imsak” diye bildirilen saat gelmeden önceki vakittir. Bu vakitte uyananlar, namaz ve duâ ile Allah’a sığınanlar, tevbe ve istiğfar ederek gözyaşı dökenler Kur’ân’da övülmüştür.

Çünkü bu vakitte ihlâs daha fazla yaşanır, riya daha az ibadetlerimizle uğraşır, Allah korkusu içimizde zirvededir, Allah’tan daha fazla umarız. Mümkün mertebe bu çağrıya uymaya doyum olur mu?

Peygamber Efendimiz (sav), bizi çok yakından ilgilendiren bir hususu şöyle bildirmiştir: “Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya semasına iner ve şöyle buyurur: ‘Mülkün sahibi benim! Kim ki bana duâ ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım.’ Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece devam eder.” (Tirmizî, Namaz, 326)

Sabah namazını hiçbir şekilde riske etmemeliyiz. İşi gereği gece uyanmayan, fakat sabah namazını ihmal de etmeyenler, sabah namazını kılmak sûretiyle seher vakti feyzini inşallah almış olurlar.

Allah’ım! Bizi dünyada îmân ile; âhirette rızân ile rızıklandır! Dünyada tevhid ile; âhirette rahmetinle rızıklandır! Dünyada tevekkül ile; âhirette mağfiret ile rızıklandır! Dünyada muhabbetin ile; âhirette rü’yet-i Cemâlin ile rızıklandır! Dünyada Sana teslim ile; âhirette çeşit çeşit Cennet nimetleri ile rızıklandır! Dünyada şükür sabır ve kanaatle; âhirette Cennet taamları ile rızıklandır! Dünyada helâl ve tayyib nimetlerinle; âhirette Cennetin her türlü güzellikleri ve nimetleriyle rızıklandır! Dünyada huzur ve mutluluk ile; âhirette ebedî saadet ile rızıklandır! Bizi Cehennem azabından koru!