Duyurular Haberler

BU GECE MEVLİD GECEMİZİ ANIYORUZ!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bu gece Mevlid Kandili. Kandilinizi tebrik ediyor ve tüm İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu Mevlid Kandilimiz’de de, adeta çölde susuzluktan çatlamış dudaklarımızla, yanan yüreklerimizle O’nu hasretle anıyoruz.

On dört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!

Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesine denk gelen bu gece, Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde camilere asılan kandiller ile kandil adını almış ve o dönemden itibaren camilerde kutlanmaya devam etmektedir.

Allah Teâlâ, bütün peygamberlerden ümmetleri adına onun peygamberliğini tasdik edeceklerine ve ona yardımcı olacaklarına dair söz almıştır. Nitekim bu husus Kurân’da şöyle anlatılır: “Hani, Allah, Peygamberlerden: Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve Bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? demişti. Onlar, Kabul ettik demişlerdi. Allah da, Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti.” (Âli İmrân,81)

Kurân-ı Kerimden önce gelen bütün kutsal kitaplarda, Peygamber Efendimizin geleceğinden ve özelliklerinden söz edilmiştir. Ancak Hıristiyan ve Yahudi din adamları bu gerçeği gizlemişler ve tahrif etmişlerdir. “Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler.” (Bakara,146) âyeti bu gerçeği vurgulamaktadır.

Müslümanlar, mübarek gün ve gecelerde Allah’tan mağfiret, sağlık ve rızık gibi isteklerde bulunurlar. Allah’a şükretmek, O’nun rızasını kazanmak ve bağışlanmak isteyen her Mü’min, bu isteklerinin gönülden yapılan bir dua neticesinde gerçekleşeceğine iman etmektedir. Nitekim Bakara Suresi’nin 186. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Kullarım sana beni sorduklarında, (bilsinler ki) ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim.”

Bununla birlikte kişinin Mevlid Kandili’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallâllâhu aleyhi vesellemi yakından tanımaya niyetlenmesi de güzel bir başlangıç olacaktır. Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı siyer okumalarına başlamak bu bakımdan önemlidir.

Kandil gibi mübarek gecelerde kişinin geçmişte işlediği günahlardan ötürü içtenlikle tövbe etmesi de ulemanın tavsiyeleri arasında yer almaktadır.