Haberler

KARDEŞLİK MANİFESTOSU-Ⅱ

Sen, hayat verici şuur ve bilgiye sahip olması gereken insan! Ayağa kalk, kendine gel, çevrene sevgi, merhamet ve birlik tohumlarını ek! Ta ki gayret ruhu, iman ruhu neşvünema bulsun…

“Küfür bir millettir, inananlar bir millettir” diyen İslam’ın sesine kulak ver. Bu ayrılıklara bir son ver…

Gel bu ayrılık girdabında boğulmak, lokma lokma yok edilmek yerine, birlik ve kardeşlik ummanına yelken açalım…

Bütün inananları kusurları ile, sevapları ile kucaklayarak bir gönül adamı ol! Bütün umutlar sende canlansın. Seni yoketmeye, öldürmeye gelen sende dirilsin.

Kardeş olalım. Bir olalım, bütün olalım. Dünyadaki zulüm düzenleri, onların çeteleri ve kuklaları ancak biz bütünleşirsek eriyip yok olacaktır.

Ayrılıklar ancak küfrün ve düşmanın ekmeğine yağ sürüyor. Sen de , ben de hepimiz sömürülmeye, aldatılmaya ve ezilmeye devam ediyoruz. Gel artık Hak yolda el ele kardeş olalım.

İslam’ın adalet ve sevgi ikliminde, huzur dolu bir dünya için Bir ve beraber olalım.

Bu çağrımıza can-u gönülden evet diyen kardeşlerimizi, bu sitede yayınlanan, Kardeşlik Sözleşmesinin altına imza koymaya davet ediyoruz.

KARDEŞLİĞE ÇAĞRI. (Kardeşlik Sözleşmesi)

Yüce Allah (CC)’ın; «Mü’minler ancak kardeştirler. Öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki; merhamet olunasınız» (Hucurat Suresi: 10) ayet-i kerimesini hayatıma tatbik etmek, ve de Rasulullah (SAV) efendimizin;

«İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi de sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız» (Buhari -Müslim) buyruğuna uymak için;

Aşağıdaki şartları Allah (CC)’ın huzurunda kabul ediyor ve canla başla bu uğurda gayret göstereceğime SÖZ VERİYORUM.

1.) Bütün Müslümanları; renk, dil, ırk, mezhep, tarikat, görüş, fırka ve düşünce farkı gözetmeksizin, Allah (CC) için SEVİYOR ve KARDEŞ OLARAK KABUL EDİYORUM.

2.) Allah (CC)’ın Rahmetinin; birlikte, beraberlikte, birbirini sevip kardeş olmakta olduğu düstürundan hareketle; metod, yol, çalışma şekilleri farklı olsa da, benim gibi düşünmeyen müslüman kardeşlerime ENSAR ve MUHACİR KARDEŞLİĞİ SICAKLIĞIYLA davranacağımı TAAHHÜT EDİYORUM.

3.) İslam Kardeşliğine zarar verecek her türlü davranıştan uzak duracağıma ve Kardeşlik bağlarımızı bozmak için çalışacak her türlü şer güçlere karşı mücadele edeceğime SÖZ VERİYORUM

4.) Hiçbir menfaat gözetmeksizin, sırf ALLAH RIZASI İÇİN, bu vesikayi ulaşabileceğim herkese göndermeyi bir görev kabul ediyor, bu kampanyadan hayırlı neticeler halk etmesi için ALLAH’tan mağfiret niyaz ediyorum…