(GIMDES)GIDA VE IHTIYAC MADDELERI DENETLEME VE SERTIFIKALANDIRMA DERNEĞI

GIMDES HELAL ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
GİMDES HELAL SERTİFİKALAMA ŞARTLARI

GENEL ESASLAR

İslam’da HELAL GIDA terimi sadece temizlik ve hijyen kalitesine uygunlukla sınırlı değil aynı zamanda gıdaların Kur’an ve Hadisler çerçevesinde belirtilen İslami kurallara uygun olmasını da içerir.

İslam’da HARAM GIDA terimi sadece temiz veya hijyenik kalitede üretilmeyen gıdaları değil aynı zamanda Kur’an ve Hadisler çerçevesinde belirtilen İslami kurallara uygun olmayan gıdaları da içerir.

HELAL SERTİFİKA ADIMLARI:

Firmanın Helal Sertifika Başvurusu (www.gimdes.org sitesinden indirilebilir)

GİMDES’de ön inceleme, gerekirse ek bilgi ve belgelerin taleb edilmesi

Denetleme için sözleşmenin taraflarca imzalanması

Firma tesislerinde denetim süreci

Denetlemelerin Sonucu üzerinde Denetçilerin değerlendirmeleri

Uyulması gereken şartların Firmaca tam olarak sağlanması

GİMDES İlim Kurulunun tamamlanmış denetimler üzerine raporu

Helal Sertifikalama

Helal Güvence Sisteminin Takip Hizmetleri

ÖN ŞARTLAR

Firma Helal Ürünler üretmek için gönülden istekli olduğunu bildiren yazılı bir taahhüdname vermelidir.

Sistem ‘Helal El Kitabı’ olarak yazılmalı ve belgelendirilmelidir

Helal El Kitabı diğer kalite sistemlerinden ayrı olarak hazırlanmalıdır.

Helal Güvence Sistemi, Helal Sertifikalandırma işleminde ön koşuldur.

Helal Sertifikalı Firma, Helal Güvence Sistemi adı verilen Helal üretimin sürdürülebilirliğini garanti eden sistemi kurmalıdır.

Bunun için Firma HGS El Kitabını hazırlamalıdır.

Maddelerin Helalliğini Sağlamak için GİMDES Gereklilikleri:

1. Helal sertifikalandırma kuruluşları tarafından hayvan/hayvan türevleri maddeler ve diğer karışık ve kritik maddeler için verilen Helal Sertifikası
2. Mayalanan ürünler için içerdikleri ürünleri kapsayan , içerik maddelerinin detaylı analizi ve dökümü.
3. Maddelerin orijinal kaynağı (başlangıç maddeleri)
4. İşlemde kullanıldığı belirtilen yardımcı maddelerin akış işlemleri
5. Ürünün, görünen etiket bilgileri ile uyumlu olup olmadığı
6. Gerekliyse labarotuvar analizi.

YÖNETİM

1. Görev Tanımı
GİMDES’in Helal Programı, profesyonel hizmeti garantileyen, sertifikalama, izleme ve Helal gıda ve Helal tüketim ürünleri arzının İslam Fıkhına uygunluğunu uzman kadrosu ile temin eder. Böylelikle Müslüman tüketicilerin sadece Helal ve Tayyib olanı tüketme haklarını korumuş olur. GİMDES’in Helal Program üyeleri, Türkiyeli Müslümanların desteğiyle Helal Programın misyonunun gerçekleştirilmesi için bu işte uluslararası Helal Sertifika Kurumları tarafından yetkilendirilmiş ve görevlendirilmişlerdir.

2. Helal Logosu ve Etiketi
Helal Programın logosu ve bandrolü, ürünün ulusal ve uluslararası Helal statüsünü garanti altına aldığından Müslüman tüketici için tam bir güven ve huzur temin etmektedir.

3. İdari İlkeler
a) GİMDES’in Helal Programı, dünyadaki tüm müslümanlar için Helal Gıda ve Helal tüketim ürünleri sağlamaya yönelik izleme hizmetlerinin ve bununla bağlantılı olarak diğer vecibelerin yerine getirilmesini amaçlar.
b) GİMDES’in Helal Programı, yasal, güvenilir, sorumlu, şeffaf ve Müslüman topluma hizmetlerini sunarken bağımsız olmalıdır.
c) GİMDES’in Helal Programı, bu program vasıtası ile Helal ürünlerinin tanıtımı için Sertifikalama Belgesi arayan herhangi bir organizasyonun herhangi bir ürünü ile ilgili GİMDES tüm görevlileri ile sonuç bildirimini garanti eder.
d) GİMDES’in Helal Programı, her türlü inceleme ve araştırmaya her seviyede açıktır.

4. Sivil Haklar
a) GİMDES hiçbir müracaatçı veya iştirakçı arasında ırk, renk, ulusal köken, yaş, cinsiyet veya sakatlık ayırımı yapmaz.
b) GİMDES, erişilebilir programının ve ayırım gözetmeyen politikalarının propagandasını her türlü iletişim araçlarıyla yapar.
c) Helal Program düzenlemeleri ve yönergeleri umuma ait kabul edilir ve talep eden herkesin erişimine açık tutulur.

GİMDES’İN RESMİ DÖKÜMANLARI, HELAL PROGRAM

1. Helal’lik İçin Denetleme ve Sertifikasyon Müracaatı
(AHSC-001-P)

2. Helal’lik İçin Denetleme ve Sertifikasyon Müracaatı
(AHSC-001-M)

3. Fabrika Teftiş Şartları (PIR-002)

4. Helal Kesim Sertifikası Almada Takip Edilecek İdari Esaslar (SOPS-003)

5. Helal Ürün Sertifikası Almada Takip Edilecek İdari Esaslar (SOPP-004)

6. Kesimhane Denetim Raporu (IRSP-005)

7. Fabrika Denetim Raporu (IRPP-006)

8. Üretici ve Sertifikasyon Kurumu Arasındaki Antlaşma
(APHC-007)

9. Helal Kesim Sertifikası (HSC-008)

10.Helal Ürün Sertifikası (HPC-009)

11.Helal Kesim Kasabı Kayıt Başvurusu (ARHS-010)

12.Helal Sertifikasyon Kurulu (HCB-011)

Men edildiğimiz en az altı yiyecek/içecek sınıfı vardır:

• Ölü hayvan eti veya leş,
• Domuz ve domuzdan elde edilen her türlü ürün ve katkı maddesi,
• Akmakta olan veya pıhtılaşmış kan,
• Putlara kurban edilen yiyecekler,
• Alkol ve uyuşturucular dahil sarhoşluk verici her türlü madde,
• Uzun, keskin dişli etobur hayvanlar ve keskin pençeli avcı kuşlar.

Faydalanma (intifa’)
• Domuzdan elde edilen her türlü şey, çok küçük miktarlarda da olsa haramdır.
• Helal yoldan kesilmiş eti helal hayvanlardan geliyorsa, bu helal hayvanlardan elde edilen her şey helaldir.
• Helal hayvandan gelse bile kan ve kandan elde edilen her şey haramdır.

Dönüşüm/Başkalaşma (İstihale)
• Domuzun tüm uzuvları hakkında herhangi bir başkalaşma kabulü söz konusu değildir
• İstihale yalnızca hamr (şarap) sirke haline geldiğinde uygulanır.

News Reporter