GİMDES İLE HALAL FOOD AUTHORITY (HFA) GÜVEN TAZELEDİ

Halal Food Authority isimli İngiltere’de hizmet veren Helal Sertifikalama Kurumu ile GİMDES online olarak bir görüşme gerçekleştirdi. HFA CEO’su, sertifikalama operasyonları sorumlusu ile GİMDES Başkanı ve dış ilişkiler yetkililerinin katıldığı toplantıda Karşılıklı iş birliğini arttırmak ve tek bir helal güvence sisteminin oluşturulması konuları ele alındı.

Helal lokmanın önemine değinildi ve sloganımız olan “Tek Ses, Tek Yürek” ile Helal konusunda gayr-i Müslimlerin oluşturacağı sistem ve dayatmaların geçersizliği konusunun daha yüksek sesle dile getirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Helal gıdanın ehemmiyetine ve bu konuda çalışmaların çocuk yaşlarda başlaması gerektiği için “Çocuklar İçin Helal ve Haram Hakkında Temel Bilgiler” isimli kitabımızdan pek memnun kaldılar ve bir kopyasının da kendilerine yollanmasını istediler. Kaynağı Amerika’daki bir Müslüman olan bu kitabı oradaki Müslümanlara ve gençlere dağıtmak istediklerini dile getirdiler.

Karşılıklı olarak daha sık görüşülmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi ve Müslüman tüketicinin, helal sertifikalı ürünleri bulma arayışında karşılaştıkları zorluklara değinilerek, onlara bu hizmeti daha güzel bir şekilde ulaştırmamız gerektiği de vurgulandı. Avrupa’dan gelecek satın almacı heyet ile GİMDES’ten sertifikalı firmalarımızın görüşeceği de bir misal olarak onlara gösterildi. Kendileri de bunu tasvip edip, helalin yayılmasında birlikte hareket etmek istediklerini belirttiler.

İki kurum karşılıklı hüsnü niyet duaları ve teşekkürler ile görüşmesini sona erdirdi.

News Reporter