Duyurular

Mübarek Kadir Bayram Tebriği

Dr.H.K.BÜYÜKÖZER

GİMDES Başkanı

İnsan neslini yaratıp belli bir zaman için yeryüzüne yerleştiren sonsuz kudret sahibi Allah(cc), ilk Peygamberinden itibaren gönderdiği Peygamberleri vasıtası ile de adını İslam olarak bildirdiği bir yaşam düzeni içerisinde yaşamalarını öğütlemiştir.

Rabbimizin tüm insan neslinden istediği bu yaşam düzenine biz kısaca ‘Helal Yaşam Düzeni’ veya ‘Helal Yaşam Tarzı’ diyebiliriz. İnsanlık tarih boyunca zaman zaman bu yaşam tarzına karşı gelmiş, yanlışlar yapmış ve her seferinde bedelini büyük belalarla ödemek zorunda kalmıştır.

Bugün insanlık eski isyanlarına ve karşılığında yaşadığı belalara tuz biber ektirecek büyük bir maceranın, felaketin girdabına sürüklenmek istenmektedir. Bu macera, bu felaket hayvan ve bitkilerin GENETİK YAPILARINI DEĞİŞTİRME yolu ile insan neslinin genetik yapısının kontrol altına alınmaya çalışılmasıdır.

Bu gerçeği asırlar önce Allah(cc) son Kitab’ında adeta ihbar edercesine bildirmektedir:

‘O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. (Sure 2,Ayet 205)’

“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allahın yarattığını değiştirecekler. Kim Allahı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür. (Sure 4,Ayet 119)”

Bugün insanlık, tarihinde görülmemiş büyük bir bozgunculuğun tehditi altındadır. İnsanlık bu felaketin farkına varmaya başlamıştır. Ancak bu felaketin altından İslamsız kurtulması ihtimali muhaldir. Organik Tarım Projelerinin bu sebeple GDO ile mücadelede bayrağı elinde tutan Avrupada dahi %100 gerçekleşebilme imkânını yakalayamamakta olduğu resmi raporlarda belirtilmektedir.

Bütün insanlığın helal ve sağlıklı yaşam tarzının garantisi ancak embiryondan, tohuma kadar Helal Standardının uygulanması ile sağlanabilecektir. Allah(cc)’ın tüm insanlara hitabeden son Kitab’ındaki ayet de bu gerçeği açıkça ilan etmektedir:

‘Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.(Sure 2,Ayet 168)’

İki milyarlık İslam alemi artık uyanıyor! Batının bir gece baskını ile taktığı prangaları bir bir kırıp atıyor. Sahip olduğu hayat nizamının nimetlerini bütün insanlık alemine sunmaya hazırlanıyor. Bu nimetlerin genel adı ‘HELAL YAŞAM SİSTEMİ’dir ve bu sistemin en başında ise ‘HELAL GIDA’ yeralmaktadır. Bu sebeple kendilerini Yeni Dünya Düzenini kurmakla görevlendirmiş olan nesiller bütün insanlığı öncelikle ‘HELAL GIDA SİSTEMİ’ne kavuşturmak zorundadırlar.

Bunun için bütün üretim kaynaklarını, bütün üretim proses ve teknolojilerini yeniden dizayn etmekle mükellef olmalıdırlar. Tohumdan embiryona, çiftlikten sofraya kadar devam edecek sürecin her adımının helal damgası ile kontroldan geçmesi kaçınılmazdır.

Bütün dünya ülkelerini uyarıyoruz. Hangi dinden, hangi inançtan olursanız olunuz, yönettiğiniz insanları eğer gerçekten seviyorsanız, gerçek ve eksiksiz bir Kalite Standardı olan, Helal Standard’ın önünü açınız. Yolunun üzerindeki irili ufaklı, hepsi de anlamsız, engelleri kaldırınız. Helal Sertifikalı ürünlerin bütün insanlığa ulaşmasına destek veriniz. Geleceğin nesillerine sizleri minnetle anmaları için onlara fırsat veriniz…