ULUSLAR ARASI HALAL DUNYA MARKETLER ZİNCİRİ

Son otuz kırk yıl öncesinde iletişim, bilişim ve elektronik teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişmesi ve yayılması dünyayı globalleştirmiş ve ülkeleri adeta bir köy mesabesine getirmiştir. Üretim ve ticaret de bu gelişmeden nasibini almış. Artık herşey heryerde bulunabilir hale gelmiştir. Sanayileri, ekonomileri güçlü olan ülkeler ise bu olayda ana aktörler haline gelmiş, diğer ülkelere teknoloji, makine, ürün prosesleri ve ürünler satan ülkeler gurubunu oluşturmuşlardır.
Gıda , kozmetik ve ilaç sektörleri de bu globalleşmeye ayak uydurmuş. Artık dünyanın her tarafında üretilen, satışa sunulan ürünler, dünyanın her tarafındaki marketlerin raflarında yerini almaktadır.
Bu gelişme, yaşamlarında özel şartlara sahip insanları zor durumda bırakmış ekseriya üretimlerinde karmaşık metodların, bilinmeyen katkı maddelerinin kullanıldığı ürünlerin seçiminde büyük problemler oluşturmuştur. Bilhassa dini tercihlerinde özel hassasiyetlere sahip Müslümanlar, Museviler, Hindular ve diyet tercihleri sebebi ile Vejeteryanlar bu gelişmeden en çok tedirgin olan toplumları teşkil etmişlerdir.
Bu tedirginlikler toplumları yeni arayışlara, günlük yaşantılarında yeni güvence noktaları oluşturmaya yönlendirdi. Güvence sistemlerini içeren standartlara dayalı sertifikalandırma kurumları oluşturarak hayata devam etmenin yolunu bulmuşlardır.
Bir Müslümanın hayat standardının olmazsa olmazını ise HELAL yaşam teşkil eder. Doğumundan ölümüne kadar HELAL dairesi içerisinde yaşamak onun en önemli hedefidir. Bu hedefinin en önemli halkası ise HELAL Lokma’dır. Bu sebeple, Helal yaşam, Helal yemek, Helal içmek, kısaca Helal Lokma Müslümanın olmazsa olmazı, onun imani bir meselesidir.
İşte bu hassasiyetten dolayı gelişen bu ortamda Helal yaşam güvencesini sağlayabilmek için Müslümanlar yaşadığı her toplumda Helal Standarda dayalı Helal Sertifikalama kurumları oluşturmuştur.
Müslüman tüketiciye sunulan, onun kadim kültürüne uymayan, helallik ve tayyiblik açısından değerlendirilmeyen, bu ürünler ve üreticileri nasıl kontrol edebiliriz düşüncesi GİMDES’in de kurulmasına vesile olmuştur. GİMDES 2009 yılından itibaren Firmalara HELAL SERTİFİKA vermektedir. GİMDES ve dünyadaki diğer , Helal Sertifika kurumları bu vazifesini gerçekleştirirken; Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir kefalet kurumu oluşturarak GİMDES Helal Sertifikası vermektedir.
2009 dan itibaren ihracata dönük sertifikalandırılan Helal ve Sağlıklı ürünlerin toplu olarak tüketicilere sunulacağı bir market zincirinin Türkiye’deki 7 halkası açılmış bulunmaktadır. HALAL DÜNYA ‘nın hedefi bütün dünyayı bir ağ gibi saracak marketler sistemini oluşturmaktır. Bu başlangıcın hayırlara vesile olmasını Allah’ta niyaz ediyoruz.

News Reporter