LOKMA BİR TOHUM, MAHSÜLÜ FİKİRDİR


bereketli-cumaLOKMA BİR TOHUM, MAHSÜLÜ FİKİRDİR

Zafer GEDİKLİ

Helal ve Tayyib gıdalar sağlıklı bedenleri, haram ürünleri ise sağlıksız bedenleri geliştirir. İçeriği haram veya fizyolojisine menfi tesir eder.

Haramlarla gıdalanan vücut çürük binalar mevcuttur. Çürük binalar nasıl en küçük darbede zarar görmeye, depremlerde meyilli ise, haramla beslenen vücut da hem fiziken hem manen çökmeye mahkumdur. Gıda bir mayadır. Maya kaliteli ise ürün iyi olur, bozuk maya ise hammaddeyi de bozar.

Gıdaların fiziki etkilerinin yanında manevi olanlar vardır. Manevi hastalıklar haramların neticeleridir. Böylesi neticeler, önce harama meyleden o insanı, sonra da toplumları ifsad ederler. Rüşvet, zina, faiz, içki, hile gibi yasaklanmış fiiller zamanla salgın gibi yayılır ve düzen bozulur.

Gıybet, dedikodu, tamah, hased, riya gibi manevi hastalıklar harama alışan vücutların mahsülleridir. Haramlar nefse cazip gelebilir; belki haram olan şeyleri tedarik etmek daha fazlası, veya ekonomiktir. Hatta haramlar çok bol ve yaygın olabilir.

Ancak bu bizleri kolaycılığa sevk etmemeli ve onun daim Helali aramalıyız. Tüm nimetlerden Allah’a hesap vermek olan insan elbette Helal ve harama dikkat etmek istiyorum.

Nitekim Allah (CC) şöyle buyuruyor:

De ki: “Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile”. Allah sel korkun ki kurtuluşa eresiniz. (MAİDE 100.Ayet)

Lokma bir tohum, mahsülü fikirdir. Helal lokma başkalarının faydasını, başkalarının faydasını da düşünmeye), tefekküre ve hizmete sevkeder. Haram veye şüpheli insanı bencilliğe, hırs, gaflet ve tamaha meylettirir.

Asırlar evvelinden Mevlana Hz.

“Önce can çocuğunu Şeytan sütünden kes de sonra onu meleklere ortak yap.
Sen karanlık, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melûn Şeytan’la süt kardeşisin!
Nur ve kemali arttıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır.
Çırağımıza katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı söndüren yağa su de!
İlim ve hikmet helâl lokmadan doğar; aşk ve rikkat helâl lokmadan meydana gelir.
Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet gelir gelirse, sen o lokmayı haram bil!
Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü?
Hiç attan eşek sıhhi olduğunu gördün mü?
Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. ; lokma denizdir, incileri fikirlerdir.
Hizmete meyletmek ve o cihana gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helâl olmasından doğar. ” (Mesnevi-I Şerif, I. Cild, Sayfa 44, Beyit 1640-1645)

Salgınların, daha evvel bilinmeyen dertlerin, deprem ve benzeri musibetlerin arttığı zamanımızda Helal lokma hepimizin derdiğimiz. Zira kurtuluşun yolu Helal lokmadan başlar.

News Reporter